Justisministeren sier at hver fjerde dommer i Norge mangler dommerforsikring. Justiskomiteens leder, Per Sandberg, frykter at flere tusen dommer kan bli kjent ugyldig.

- Dette er en meget alvorlig sak. Vi kan ikke leve med en situasjon der 150 dommere mangler dommerforsikringer. Hvis det er riktig at dommer avgitt av en dommer uten dommerforsikring automatisk skal nulles, så har vi en gedigen utfordring, sier leder Per Sandberg i Stortingets justiskomité.

Før helgen svarte justisminister Grete Faremo på Sandbergs spørsmål angående dommerforsikringer. Sandberg sier at han daglig får mail fra personer som med rette stiller spørsmål ved gyldigheten av dommere og norske dommer.

Les egen sak: - Dommer kan være ugyldige

150 dommere uten dommerforsikring...
En av dem er styremedlem Noralf Aunan i Human Rights Alert Norway.

- Det er i lengre tid avslørt totalt uakseptable forhold i våre rettslige organer. Alle norske dommere er pålagt å signere en dommerforsikring og avlegge en dommered, før de skal kunne utnevnes til embetsmenn og dommere. Nå viser det seg at bare halvparten av dommerne har signert en dommerforsikring, og dermed bryter de norsk lov når de likevel opptrer som dommere, har han tidligere uttalt til Nettavisen.

Frps Per Sandberg tok problemet til Stortinget med spørsmål til justisministeren om dette rotet. Faremo svarte at man mangler dommerforsikring for 150 av 564 dommere, og at dommerne det gjelder alle ble oppnevnt før 1. november 2002. På denne dagen tok Domstoladministrasjonen over arkivet av dommerforsikringer. Problemet har vært at mange forsikringer avgitt før 2002 har blitt borte.

...kan ha avgitt forsikring likevel
- Det kan ikke sluttes fra dette at vedkommende dommere ikke har avgitt forsikring. Som nevnt har det opp gjennom årene vært vekslende rutiner for innhenting og oppbevaring av dommerforsikringer. Den klare hovedregelen er uansett at selv dommer det hefter feil ved, blir stående, inntil de eventuelt oppheves ved anke eller domsresultatet endres etter gjenåpning, svarer Faremo på spørsmål fra Sandberg. Se spørsmål og svar her (ekstern lenke).

- Det svaret var en ren ansvarsfraskrivelse. Denne saken må avklares hurtig for å unngå en debatt som skaper mistillit til vårt rettssystem, sier Sandberg og viser spesielt til den erfarne forsvarsadvokaten John Christian Elden som sier i Dagsavisen at dommer avsagt av dommere som ikke har avgitt dommerforsikringer skal nulles ut.

Nå sender han et nytt spørsmål til ministeren: «Vil Statsråden sørge for at det blir satt ned en kommisjon til å rydde opp i rotet som har oppstått knyttet til dommeres forsikring og hvordan stiller Statsråden seg til påstander om at dommene som er idømt av dommere uten gyldig forsikring skal nulles ut?»

Høyesterett behandler manglende forsikring
Høyesterett har fått inn to sivilsaker der manglende dommerforsikringer er et tema

- Det er to saker til behandling der spørsmålet om dommerforsikring er tatt opp, men disse sakene er foreløpig ikke avgjort, sier assisterende direktør Kjersti Bruun Nygaard i Høyesterett til Nettavisen. Når det kommer avgjørelser i disse sakene er usikkert.

Sandberg sier at uavhengig av hva Høyesterett konkluderer med, så er det uholdbart at man ikke kan dokumentere at dommere har avgitt dommerforsikring.

- Det er ikke godt nok når man skyller på byråkratiet enten det er hos fylkesmannen, justisdepartementet eller domstolsadministrasjonen, og det er merkelig hvis disse forsikringene bare er lagret manuelt.

- Jeg tviler ikke på at dommerne har avgitt dommerforsikring, men jeg vil ha dem på bordet, sier Sandberg og legger til at det bør være mulighet for å dokumentere dommerforsikringene gjennom dommernes arbeidskontrakter der det skal være nedfelt krav om avgitt dommerforsikring.