Gå til sidens hovedinnhold

UIO-forskere: Etnisk norske overgripere får lavere straff

En gjennomgang av 176 dommer viser at etnisk norske overgripere i snitt får 20 prosent mildere straff enn overgripere fra minoritetsgrupper.

Tallene kommer fram i en vitenskapelig artikkel skrevet av forsker Anne Bitsch ved Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo og Marit Elisabeth Klemetsen, som har doktorgrad i samfunnsøkonomi, skriver VG.

– Vi har tatt hensyn til jussen som retten har lov til å ta med i betraktning når de vurderer straff, for å se om faktorer som ikke står i loven, spiller inn, sier Klemetsen.

Forskningen viser at festrelatert voldtekt gir lavere straff.

– Studien viser at det norske rettssystemet lar seg styre av ­myter om «ideelle ofre og overgripere», og at særlig det å bli voldtatt i ­private rom tas mindre seriøst, ­sier Bitsch.

Lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett mener forskernes fokus på at noen faktorer kan redusere straff kan være misvisende og at konklusjonene er svakt begrunnet.

– Jeg stiller meg spørrende til forskernes tilnærming. Min erfaring er at domstolene har vært lojale og lagt seg på det straffenivået som den lovgivende makt har bestemt, sier han.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken