Fakultetet ved Universitetet i Oslo bestilte selv rapporten som ble levert i november i fjor, men som ikke har blitt publisert fordi den ifølge fakultetet og forskningsetisk utvalg bryter med anonymitetsreglene, skriver Klassekampen.

I rapporten står det at både kvinner og menn fortalte om hendelser der særlig yngre kvinner i midlertidige stillinger hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, spesielt fra eldre mannlige professorer. Ifølge rapporten skal flere kvinner ha valgt å slutte som følge av dette.

– Det er kjempealvorlig og uholdbart hvis dette stemmer. Det er mange midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger, og de jobber ofte flere år i en sårbar situasjon hvor de er avhengige av det faglige miljøet rundt seg, sier Kaja Sandelmann, som er tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag ved fakultetet.

Hun mener ledelsen nå må vise at de tar dette på alvor, men ifølge dekan Dag Michalsen kommer ikke ledelsen til å kartlegge omfanget av seksuell trakassering. Han mener det er vanskelig å gjøre undersøkelser så langt tilbake i tid.

– Jeg ser mer framover enn bakover: Hvordan skal vi få en kultur hvor det er lett å si ifra og hvor likestillingen er fullt ut realisert.

Michalsen understreker at nye saker om trakassering blir fulgt opp, men at det så langt ikke har skjedd noe som han betegner som alvorlig.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her