Det var i Facebook-gruppen «Rettsvitenskap UiO» at advokat og UiO-sensor Olav Lægreid skapte en voldsom klagestorm fra elever, da han hevdet at jurister med innvandrerbakgrunn sliter med faget.

- Min erfaring er at slike kandidater har problemer med å skrive feilfritt norsk, hvilket er et kriterium for å bli ansatt. Videre er det min erfaring at slike kandidater har store problemer med å utvikle et godt judisium og oppnå god dybdeforståelse av jusen som fag, skrev Lægreid, hvilket skapte en voldsom debatt.

Det var VG som først omtalte saken om UiO-sensoren, som videre hevdet at advokatene med innvandrerbakgrunn heller kan være av verdi for personer med samme landsbakgrunn.

Les også: Blinde Ellen (46) får kjeft for å ikke holde avstand

Rasisme-spørsmålet

Innlegget, og debatten som fulgte, skapte voldsomme reaksjoner på sosiale medier. Til VG ønsket ikke dekan Ragnhild Hennum ved det juridisk fakultet på UiO å spekulere i hva dette betød for Lægreids fremtid ved universitetet:

- Jeg kommenterer ikke enkeltpersoner, men jeg kan si noe generelt. Ved juridisk fakultet har vi etiske retningslinjer. De gjelder for alle som arbeider og studerer ved UiO, og våre samarbeidspartnere. I disse fremgår det at rasisme og diskriminering ikke skal forekomme. Det er reglene som gjelder, sa Hennum.

Les også: Denne korona-begravelsen gjør folk rasende

Det kan uansett virke som klagestormen har nådd universitetet. Onsdag morgen valgte nemlig Lægreid å legge ut et nytt, langt innlegg der han slo tilbake mot det han omtaler som «lynsjemobben».

- Måten denne aksjonen har valgt å argumentere på, er blant annet å be ledelsen om å unngå å bruke meg som sensor ved Det juridiske fakultet. Det er å frata noen jobben fordi man er uenig og misliker noe så diffust som vedkommendes angivelige holdninger (som til overmål er grundig misforstått), i stedet for å ha en åpen og oppriktig diskusjon om temaene, skriver Lægreid i innlegget på Facebook.

- Og til lynsjemobben vil jeg si, at man bekjemper ikke rasisme ved å frata en utpekt syndebukk oppgaver eller motarbeide butikken hans. Jeg er faktisk på deres lag, men dere må slutte å rope så høyt. Det hjelper ikke, og det ødelegger bare framdriften i debatten, fortsetter advokaten.

Debatten har etter dette fortsatt på siden rundt hvorvidt Lægreid «har samme tilnærming til majoritetsgruppene», samt oppfordring om «å være ekstremt forsiktig når man uttaler seg om og til en gruppe som har gått gjennom mye vondt».

Les også: Nye kriterier: Nå skal alle med symptomer på korona testes

Sterk kritikk

En som har vært ekstremt kritisk til Lægreids håndtering av situasjonen er Nils H. Thommessen, tidligere Wiersholm-topp. Han er tydelig på at Lægreid fort avslører sine holdninger med uttalelsene sine.

- Engasjementet viser at Lægreid står temmelig alene om sine holdninger, og at han ikke er representativ for bransjen. Flere har også tatt kontakt med meg på andre måter. Svært mange reagerer på hans holdninger og ordbruk, sier Thommessen til Advokatbladet etter uttalelsene.

Han har selv valgt å legge ut et lengre innlegg på sin LinkedIn-side der han fordømmer meningene, og holdningene til Lægreid.

Der skriver han blant annet følgende:

- Advokat Lægreid avslører sin ignoranse i sine innlegg. De store advokatfirmaene sloss om å få være sponsorer og støttespillere for student-organiasjoner som MinJur. Det er fordi det er «good for business» å tiltrekke seg kandidater med annen etnisitet, fordi mangfold gir bedre prestasjoner og resultater.

Det førte til at Lægreid selv byttet ut Facebook med LinkedIn, og svarte Thommessen:

- Du kan selvsagt velge bort 98 prosent av det jeg skrev i tråden det vises til i artikkelen, og generalisere noe voldsomt ut fra de siste to prosentene. Men vær i så fall klar over at du generaliserer. Du generaliserer også omkring mangfoldets saliggjørende virkninger i småbedrifter med 2-3 ansatte og opp til 10-15 ansatte, svarer Lægreid.

- Dette er en vesentlig del av advokatbransjen. Det er mulig at det er en del av bransjen du ikke ser, hva vet jeg. I det hele tatt har jeg vanskelig for å få helt klart for meg hva du ser, siden du tydeligvis befinner deg i en virkelighet som er hevet (eventuelt levitert) over min, og hvor det å tolke rettskilder ikke er en viktig del av jobben.

Lægreid er i dag leder og praktiserende advokat for Advisioadvokat, som er i kontorfellesskap med Oslo Advokatfellesskap.