STORTINGET (Nettavisen): Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble ønsket velkommen i Stortinget med stående applaus fra stortingssalen.

- For meg er det en stor ære å tale til dere på vegne av det ukrainske folk. Dette er den 35. dagen av invasjonen, innledet Zelenskyj.

- Vi har en felles nabo som vi må stanse

Deretter redegjorde Zelenskyj for de enorme menneskelige tragediene som den brutale invasjonen fører med seg.

- Styrkene har invadert landet vårt fra tre retninger – nord, sør og øst, sa presidenten.

Han beskrev hvordan krigens herjinger har rammet landet.

- De angrep fra bakken, fra sjøen og i luften, sa Zelenskyj.

- Hver kveld gjennomfører russiske styrker nye angrep mot sivile og mot infrastruktur, sa han.

- Mine herre og damer og det norske folk, vi har ikke en felles grense med dere, men vi har en felles nabo, og vi har felles verdier. For den russiske staten betyr folkets frihet og menneskerettigheter ingenting, sa Zelenskyj.

Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om Ukriana-situasjonen etter talen til Volodymyr Zelenskyj i Stortinget:

Slik reagerer Venstre-leder Guri Melby etter Zelenskyjs tale:

- Vi må stå sammen i forsøket på å stanse aggresjonen til Russland, sa han.

- Å ødelegge demokratier er deres langsiktige plan, sa han.

- Dere i Norge opplever også nye trusler ved grensen til Russland. De har bygget opp veldig store militærstyrker i Arktis som ikke kan forklares med sunn fornuft. Mot hvem og hvorfor gjør de dette, sa Zelenskyj.

Ber om mer våpen

Deretter takket han for våpen og militært utstyr, og ba samtidig om å få mer våpen av Norge.

Zelenskyj nevnte blant annet våpensystemer som kan bidra til å senke skip og ødelegge militære kjøretøy.

- Våpnene dere kan hjelpe oss med, vil kunne hjelpe oss i kampen for vår frihet og deres frihet, sa den ukrainske presidenten til Stortinget.

Zelenskyj trakk blant annet fram Nasams (Norway Advanced Surface-to-Air Missile System), som er et norskutviklet luftvernsystem.

- Den eneste måten å få Russland til å søke frihet på, er å få flere sanksjoner. Jeg er trygg på at et land som deler ut Nobels fredspris hvert år, forstår betydningen av fred bedre enn noe annet land, sa han.

- Vil ha Høyres fulle støtte

Ine Eriksen Søreide (H), som leder Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, sier at eventuelle ytterligere norske våpenleveranser til Ukraina vil ha Høyres fulle støtte.

- Det er viktig at regjeringen nå gjør vurderinger om det er enda mer vi kan donere. Det vil definitivt ha Høyres fulle støtte. Det må gjøres i nært samarbeid med allierte. Vi må sikre at det vi kan donere passer inn og kommer fram på en god måte. Og hvis vi ser at vi har mer vi kan donere, som passer de forespørslene som kommer, så må vi gjøre det, sier hun til Nettavisen.

Guri Melby: - Et sterkt øyeblikk

Venstre-leder Guri Melby beskriver talen som et sterkt øyeblikk.

- Det var et veldig sterkt øyeblikk. Jeg tror det var en tale som rørte de fleste, sier hun til Nettavisen.

- Mener du Norge bør bidra med mer våpen enn vi gjør i dag?

- Jeg er veldig glad for at regjeringen i dag har varslet at man har sendt eller vil sende 2000 flere panservernraketter. Det var viktig at regjeringen nå kom på banen med den leveransen, sier Melby.

- Og jeg tror det er viktig at vi her signaliserer tydelig at vi er villig til å bidra med mer hvis behovet er større. Det kan også være like relevant å bidra økonomisk, fortsetter hun.

- Han påpekte også at både Norge og Ukraina har en grense til Russland. Bør vi være bekymret for at Russland også kan angripe oss, Melby?

- Det er ingenting i et kort perspektiv som tyder på at det er fare for at Russland vil angripe Norge. Men jeg tror at denne krigen har vært en vekker om hva slags farer Russland faktisk betyr. Når de kan angripe et demokrati, så kan de selvsagt også utføre fiendtlige handlinger mot Norge. Så dette er en vekker og har noe å si for vår egen forsvarsevne, sier Melby.

Hun vektlegger også betydningen og viktigheten av at Norge er med i forsvarsalliansen Nato.

Kongesagaer og frigjøringen

Zelenskyj dro også fram kongesagaer og frigjøringen av Finnmark.

- For tusen år siden var norske vikinger våre gjester i Kyiv, og deltok i dannelsen av Kyiv-riket. Rus' og Ukraina ble kalt Gardariket i sagaene, sa Zelenskyj.

Han kalte det Norge og Ukrainas felles arv. Videre pekte han på Harald Hardrådes første kone – Jelisaveta Jaroslavna, populært kalt Ellisiv av Kyiv. Med henne fikk Hardråde to døtre, født i 1046. Den ukrainske presidenten begikk en liten kunstnerisk frihet da han kalte Jaroslavna mor til Olav Kyrre, da han var barn av Harald Hardrådes andre kone, Tora Torbergsdatter.

- Vi forsvarer vår historie i fellesskap. For 77 år siden var en ukrainer fra Sumy den første allierte soldaten som satte fot i Kirkenes, sier Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten er etter hvert blitt kjent for å trekke historiske paralleller i sine taler til verdens nasjonalforsamlinger.

Zelenskyj ba Norge og EU nekte russiske skip å legge til havn.

- EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn. Mens de blokkerer våre havner, bør de ikke ha tilgang til havnene i Europa, sa han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier kort tid etter talen at det ikke er aktuelt for Norge å stenge norske havner.

Videre ba han Norge om å bidra med energi.

- Dere kan gi avgjørende bidrag til energisikkerheten i Europa og nødvendige ressurser både for landene i EU og for Ukraina. Vi har allerede begynt dialog om levering av gass for den neste sesongen, sa han og la til at han håper på et samarbeid.

Inviterer til barnetog i Kyiv

Ukrainas president roste den norske nasjonalfeiringen og sa at han inviterer til å arrangere barnetog i Kyiv når det på et eller annet tidspunkt igjen er fred i Ukraina.

- Jeg vil gjerne invitere dere til å bli med til gjenoppbyggingen av Ukraina, sa Zelenskyj.

Han mener Norge kan gjøre mye for å bidra til å gjenopprette stabiliteten i Øst-Europa. Han trakk også fram Norges feiring av nasjonaldagen og sa at det er en vakker tradisjon å arrangere barnetog for alle barn i Norge.

Les også: Norge har tre rettslige grunnlag til å kunne krige i Ukraina