OSLO: Det er alle foreldres største mareritt. At en bilist i høy fart ikke klarer å stanse i tide når ungene løper etter en ball i gata. Derfor har mange nabolag tatt saken i egne hender og satt opp skilt som advarer bilister i form av utsagn som «Barn leker», «Senk farten - vi bor her», «Kjør forsiktig - barna er løs» og andre mer eller mindre informative tekster. Gjerne illustrert med tegninger av barn eller lignende.

LES OGSÅ: SKILTER ULOVLIG PÅ PRIVAT VEI

Straffbart

Sikkert godt tenkt, men strengt forbudt opplyser Samferdselsetaten.

– Det er rett og slett ulovlig å sette opp skilt ved offentlig vei, uansett hvor godt budskapet måtte være, forteller Leif Arne Kristiansen, kommunikasjonssjef i Samferdselsetaten. Det eneste skiltet som er lovlig i denne sammenheng er nemlig trekanten du gjerne ser i umiddelbar nærhet av skoler og lignende, men også disse skiltene må settes opp av offentlige myndigheter. Dermed står foreldre igjen uten muligheter til å ta saken i egne hender om de mener nabolagets veier er utrygge.

BURDE DET VÆRE LOV TIL Å SKILTE MED "BARN LEKER"? DISKUTER SAKEN UNDER DENNE ARTIKKELEN!

«Vil unngå skiltjungel»

Skulle du likevel ta sjansen på å sette opp et skilt skal det i følge Samferdselsetaten ikke ta mange dagene før det blir fjernet. Om det for eksempel er satt opp på en vei som eies av et Vel, men som skal vedlikeholdes av Samferdselsetaten kan det gå enda verre.

– I slike tilfeller kan konsekvensen være at veien ikke blir måkt, forteller Kristiansen.

– Du risikerer altså å ødelegge for hele nabolaget ditt da, fordi du i utgangspunktet engasjerer deg for tryggere veier i nærområdet?

– Ja, i et slikt tilfelle gjør man jo det. Årsaken til dette forbudet er for å unngå en skiltjungel i byen, der publikum selv setter opp skilt. Det samme gjelder jo alle andre former for privat skilting på offentlig vei. Det er myndighetene som skal ta seg av skilting i trafikken. Dessuten er det ikke ønskelig å oppfordre til at barn leker i gata, men at de oppholder seg et mer egnet sted, sier Kristiansen.

LES OM ULOVLIG SKILTING ANDRE STEDER I BYEN HER

Ta kontakt

Situasjonen er imidlertid ikke helt håpløs for byens hardt prøvede småbarnsforeldre. Man kan nemlig sende en forspørsel til Samferdselsetaten om man mener at nabolaget er utrygt for de myke trafikanter.

– Vi får ofte henvendelser om dette. Vi kan ikke garantere at det settes opp et skilt eller bygges en fartsdemper alle steder som blir meldt inn, men vi tar det med oss. I mange tilfeller gjøres det også konkrete tiltak for å bedre trafikksikkerheten de aktuele stedene, avslutter Kristiansen.