Gå til sidens hovedinnhold

Ulovlig bjørnejaktlag tiltalt

Økokrim har tiltalt fem menn fra Trysil for ulovlig jakt og felling av bjørn.

Bjørn er fredet i Norge, og lovgivningen åpner kun for skyting mot viltdyret dersom det er gitt fellingstillatelse.

- I dette tilfellet var det snakk om målrettet forfølgning av bjørnen, uten at det forelå noen nødvergesituasjon. De fem menneneer alle aktive jegere, og de jaget bjørnen ved hjelp av hund, peiler og de benyttet også bil for å innhente dyret, skriver Økokrim i en pressemelding.

I ens ærend
De fem mennene er ikke dømt, men Økokrim mener å vite med sikkerhet at de dro ut i ens ærend for å oppsøke bjørnen.

- De kom ikke over dyret uforvarende, og det var aldri fare for menneskeliv, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland til Nettavisen.

- Er det rett og slett et tilfelle av lystjakt?

- Det er et farlig ord, men de siktedes versjon av saker minner om de faktiske forhold, selv om det er uenghet rundt hva som har vært jegernes intensjoner med å oppsøke bjørnen, sier Djupesland.

Alvorlig tilfelle
En av mennene er siktet for å ha felt bjørnen, de fire andre er siktet for å ha medvirket til å fjerne dyret etter at det ble drept. Kadaveret er ikke funnet.

- Økokrim ser alvorlig på slik miljøkriminalitet, og de senere årene har Høyesterett skjerpet straffen for ulovlig jakt.

Det er lite rettspraksis som er direkte relevant for denne saken, men i andre tilfeller av ulovlig felling av fredete dyr har domstolene reagert med ubetinget fengselsstraff.

Saken vil sannsynligvis komme opp for Sør-Østerdal tingrett til høsten.

Den ulovlige fellingen skjedde i løpet av juni i fjor i området Flenåsen Øst i Ørsjøsetra i Trysil.

Kommentarer til denne saken