OSLO (Nettavisen): I helgen er det årsmøte for Oslo Frp, og der skal partiet behandle et forslag som kan få store konsekvenser hvis dagens byråd ikke gjenvelges til høsten.

Bystyrekandidat og gruppesekretær Lars Petter Solås (Frp) har fremmet et resolusjonsforslag som er et bompenge-ultimatum: Skal Frp inn i et nytt byråd, må de få gjennomslag for lavere bompenger i Oslo.

- Vårt mål er å fjerne bomstasjonene, og på veien dit må vi redusere belastningen så mye vi kan. Vanlige Oslofolk fortjener at deres hverdag blir tatt på alvor, og det skal merkes at deres stemme på Frp teller, sier Solås til Nettavisen.

- Det er ikke alle som kan sykle til alt i hverdagen. Selv om Raymond og Ap har glemt det, vet vi at det er forskjell på Grorud og Grünerløkka, legger han til.

- Gjennomslagene må være betydningsfulle

I forslaget som skal behandles til helgen står det følgende:

«Bompengeringen rundt Oslo har blitt en for stor belastning og FrP er garantisten for at den utviklingen snur. Målet er å fjerne bomstasjonene, og på veien dit å redusere belastningen mest mulig. Vanlige folk skal merke at FrP kjemper mot bompengene og gjennomslagene må være betydningsfulle. Derfor sier Oslo FrP klart og tydelig til velgerne at vi vil stille krav om bompengegjennomslag for å delta i et borgerlig byråd.»

Solås tror han har god støtte for dette forslaget inn mot årsmøtet.

- Jeg har snakket med flere bydelslagsledere og vet at kravet allerede har bred støtte. I tillegg var bompengegjennomslag ett av de de viktigste innspillene fra Oslo FrP opp mot regjeringsforhandlingene før jul og vi var tydelige på at det skulle veie tungt.

- Hvor stort må et kutt være for at det er godt nok?

- Vårt utgangspunkt vil alltid være at bompengene burde fjernes. Med det som utgangspunkt skal vi gå i forhandlinger med de andre borgerlige partiene og få til reelle kutt. Det vil til syvende og sist være velgerne som skal svare på spørsmålet, men vi skal kreve kutt som merkes i en vanlig familieøkonomi. Det kan f.eks. være å redusere prisen per passering, gjøre det gratis på kveld og helg, eller fjerning av en av de nye ringene, sier Solås.

I løpet av kort tid vil det både etableres en indre bomring rundt Ring 2, samt en ny ytre ring i nord og øst, slik en i dag har mot Bærum.

Les også: Onsdag avviser Oslo å jobbe for mindre bompenger på ny E18

Skal kutte i en pott på 3 milliarder

Bompengeordningen i Oslo er en del av den store Oslopakke 3-avtalen, der den store majoriteten av bompengene går til finansiering av kollektivtrafikken. Bompengene genererer rundt 3 milliarder kroner i året i inntekter.

- Hvordan skal kuttet finansieres?

- Det er flere muligheter for å finansiere reelle kutt. Etter modell fra Nye Veier AS kan vi gjennomgå prosjekter for å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, og redusere bompengeandelen tilsvarende.

- Det har også lenge vært vårt standpunkt at politikerne må ta mer av regningen uten å sende den videre til bilistene. Derfor mener vi både lokal og statlig finansiering kan styrkes for å redusere bompengeandelen tilsvarende. Og en reforhandling av Oslopakke 3 samtidig som vi har en vennligsinnet regjering gir oss et sjeldent godt utgangspunkt for å få gjennom vårt krav om bompengegjennomslag.

- Manglerud-tunnelen er et av de store stridstemaene fremover, med potensiell betydelig bompengeregning. Hva skjer med det?

Les også: Vegvesenet advarer: - Krav fra byrådet i Oslo vil føre til mer kø og mer forurensning

- Oslo FrP skal fortsatt kjempe for full fart i dette prosjektet som både er nødvendig og veldig etterlengtet av lokalmiljøet. Som kjent skryter byrådet av at 9 av 10 kroner går til annet enn vei, så vi finner nok noe å kutte uten at det går utover gode veiprosjekter.

Høyre: - Diskusjonen må vi ta etter valget

Hvis det blir borgerlig flertall etter valget, er det etter all sannsynlighet Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg som må lose forhandlingene om et nytt byråd i havn - potensielt et flertallsbyråd bestående av Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Han vil ikke garantere et gjennomslag for Frp på forhånd.

- Vi er godt kjent med at Frp ønsker å redusere bompengene, sier Lae Solberg til Nettavisen.

- Jeg håper valget vil gi grunnlag for et borgerlig flertallsbyråd, men diskusjonene om hva de ulike partiene skal få gjennomslag for må vi ta etter valget når velgerne har talt, sier han.

Les også: - Vil fjerne håpløs parkeringsregel

MDG: - Hvis Frp var opptatt av bompenger, burde de skilt lag med Høyre

Dagens samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) sier til Nettavisen at Frps utspill viser at de burde skilt lag med Høyre og Venstre.

- Dersom Frp virkelig var opptatt av mindre bompenger burde de skilt lag med Høyre og Venstre og gått mot E18-utbyggingen. Den kommer til å gi en økt bompengeregning på rundt 27.000 kroner i tillegg til dagens bomring for en dagpendler fra Oslo til Asker, og mye mer for lastebilene. Jeg kan ikke begripe hvorfor Frp er villige til å sende en slik gigantregning til folk flest, for et så gammeldags og utdatert prosjekt, sier Berg.

Les også: Byrådet i Oslo er mot ny E18 - fordi motorveien vil gi mindre trafikk i Oslo

Byråden mener Frps mulige standpunkt kan sette hele kollektivsatsingen i Oslo i fare:

- Jeg ønsker Oslo Frp lykke til med sitt årsmøte i helga, men dette forslaget viser at mye står på spill i valget til høsten. 93 prosent av bompengene skal brukes til å bygge ut kollektivtransporten, inkludert ny T-banetunnel gjennom sentrum, nye trikker og ny Fornebubane. Med mindre bompenger har vi ikke penger til dette, og jeg lurer på hvilke av de store kollektivprosjektene som Oslo Frp vil skrote.

Les også: Slik vil Raymond Johansen finansiere ny t-bane i Oslo

- Bompengeenigheten er viktig for utviklingen av byen vår. Jeg tror også at oslofolk flest liker den utviklingen de ser, med renere luft, mindre kø bedre kollektivtrafikk og tryggere skoleveier. Med Frp, Høyre og Venstre i byråd er jeg redd for at mange av de positive tiltakene kan bli reversert, til fordel for mer biltrafikk og forurensning, sier Berg.

Les også: Oslo-lufta har blitt bedre - her kan du sjekke luftforurensningen der du bor