I undersøkelsen som Respons Analyse har utført for Aftenposten , sier 40 prosent av hele befolkningen at de oppfatter seg som kristne.

Helga Haugland Byfuglien, fast preses i Bispemøtet, er ikke overrasket over resultatet.

– Disse tallene føyer seg inn i en rekke av flere undersøkelser. Andelen som er medlem i Den norske kirke, er gått ned. Hovedgrunnen til det er endret sammensetning av befolkningen. Antallet medlemmer er nokså stabil, men vi erkjenner at vi som kirke utfordres av nye trender i tiden, sier hun.

– Uproblematisk med medlemskap

Biskopen legger vekt på at spørsmål knyttet til tro og medlemskap i kirken er sammensatt, fordi folk har ulike perspektiv når de svarer.

– Svarene avspeiler tro, tilhørighet og tradisjon. Mange oppfatter at det å være kristen krever en spesiell hengivenhet med krav om å være dedikert og aktiv deltakelse. Men det er mange nyanser når det gjelder tro, og for mange betyr kirken som tradisjon og kulturbærer svært mye.

Blant dem over 60 år oppgir 53 prosent av befolkningen at de oppfatter seg som kristne, mens kun 22 prosent under 30 år sier det samme.

– For mange er den kulturelle tilhørigheten til kirken viktigste årsak til å beholde medlemskapet. Folk er komplekse når det gjelder religion, man kan definere seg som agnostiker, men likevel oppleve sitt medlemskap i kirken som udramatisk, sier religionssosiolog Andres Vassenden ved Universitetet i Stavanger til Aftenposten.

Kvinner mer religiøse enn menn

En ny undersøkelse fra Pew Research Center i USA viser at kvinner generelt er mer religiøse enn menn., skriver avisa Vårt Land.

Basert på et tallgrunnlag fra 192 land estimerer forskerne at 83,4 prosent av verdens kvinner identifiserer seg med en religiøs gruppe. Det samme gjør 79,9 prosent av den mannlige populasjonen

– Når det gjelde kristne kvinner i Norge er de jevnt over mer religiøse, både offentlig og privat. I gudstjenesten er de opptatt av bønn, salmesang, orgelmusikk og stillhet. Det som dreier seg om kontakt og samhold, sier Ida Marie Høeg, professor ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder (UiA) til avisen.

Høeg sier videre at menn er mer interesser i prekenen og tekstlig forkynnelse.

– De verdsetter den teologiske kunnskapen og undervisningen som presten formidler, og søker en større viten om hva troen dreier seg om. (©NTB)