Ingen kan si sikkert hvor mange som faktisk deltar i den politiske streiken onsdag ettermiddag.

Nettavisen har likevel gjort et anslag, som viser at kun rundt 500.000 av de totalt 1,5 millioner medlemmene til LO, YS og Unio, faktisk vil streike.

Ettermiddagens streik er partipolitisk polarisert, der de rødgrønne støtter streiken, mens de borgerlige partiene ønsker endringene i arbeidsmiljøloven velkommen.

Under halvparten av LO-medlemmene
Tar man utgangspunkt i partitilhørigheten til LO-medlemmene, får man viss indikasjon på hvem som støtter streiken.

I august i fjor gjennomførte Ipsos MMI en undersøkelse på oppdrag fra Arbeiderpartiet, og den viste at rundt 55 prosent av medlemmene stemte rødgrønt (Ap og SV), mens drøyt 30 prosent stemte borgerlig (Frp og Høyre). Av LOs 910.000 medlemmer blir det da rundt regnet en halv million som stemmer Ap og SV, og som trolig vil støtte streiken.

Det er imidlertid grunn til å tro at noen rødgrønne ikke støtter streiken, samtidig som noen borgerlige velgere vil streike. La oss si at dette utjevner hverandre, slik at 500.000 LO-medlemmer i utgangspunktet vil streike.

Likevel er det en god del som ikke kan streike, fordi de jobber i barnehager som skal holde åpent, eller de jobber med å ivareta liv, helse og sikkerhet.

Nettavisen anslår derfor at rundt 400.000 LO-medlemmer vil delta i streiken, basert på partipolitisk tilhørighet, samt den faktiske muligheten til å streike.

Les også: Slik rammer streiken deg

Enda færre i Unio og YS
Ser man på Unio og YS sine medlemmer, er det grunn til å tro at en mindre prosentandel vil streike. Blant annet organiserer Unio Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesorganisasjon, der mange ikke har mulighet til å streike, fordi de skal ivareta liv, helse og sikkerhet.

Unio organiserer imidlertid også Lærerforbundet, med 156.946 medlemmer. Disse har sagt at de har en svært høy oppslutning blant sine medlemmer.

En forsiktig antakelse vil derfor være at 40 prosent Unios medlemmer vil streike, altså 128.000 personer. Igjen vil fraværet av dem som ikke kanstreike være utslagsgivende, så la oss si at 100.000 faktisk streiker.

YS er det minste av forbundene med 227.500 medlemmer. YS er partipolitisk uavhengig og organiserer en rekke ledere i sine forbund. Disse har en mindre tradisjon for å streike. Det samme gjelder medlemmer i Finansforbundet, som organiserer 39.000 medlemmer i IT- og finansnæringen og 10.000 medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon.

Et anslag da vil være at rundt 30 prosent av de organiserte i YS vil streike, eller 68.250 personer.

Totalt vil det bety at i underkant av 600.000 av de totalt 1,5 millioner medlemmene til de tre organisasjonene vil streike.

Les også: «Fagrørsla meler kun egen kake og har null interesse for arbeidslivet generelt»

Få si er ja på Facebook
En helt annen indikator – som organisasjonene selv viser til – er deltakelsen på Facebook.

I følge både YS, LO og Unio er dette den eneste indikasjonen de har på hvor mange som vil delta.

Til nå har drøyt 20.000 meldt sin ankomst til de største arrangmentene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger.

- Det er helt umulig å si
LO sier imidlertid at de ikke vet hvor mange av deres 910.000 medlemmer som vil streike i dag.

- Det er helt umulig å si, men hvis vi skal dømme etter engasjementet blant våre tillitsvalgte rundt omkring i hele landet, så blir det veldig mange, sier informasjonsjef Jenny Ann Hammerø i LO til Nettavisen.

Hammerø forteller at det er meldt inn mange mange arrangement til LO, og mener det også viser at antall streikende blir mange.

- Hva er grunnen til at dere ikke har mer oversikt?

- Det er en politisk streik. Det er en politisk markering, og det er forskjellig fra vanlige tariffstreiker. Når det gjelder politiske streiker så er det en oppfordring til å delta, vi tar dem ikke ut i streik. Det er med andre ord frivillig, sier hun.

Les også: Politisk streik mot de svakeste

- Vi har ingen oversikt
Heller ikke YS har peiling på hvor mange av deres 227.500 medlemmer som legger ned arbeidet.

- Det har vi ikke oversikt over, for det er frivillig deltakelse, sier YS-leder Jorunn Berland til Nettavisen, og legger til:

- Men det jeg synes er veldig bra, er at det i alle fall er registrert rundt 130 arrangementer i hele landet. Det synes jeg vitner om et veldig stort engasjement, sier hun.

- Hva tenker du om at tredjepart rammes så hardt?

- Det er ikke tredjepart vi ønsker å ramme, men når så mange ønsker å delta, så blir folk rammet av det dessverre, sier Berland.

Hun sier at dette er en politisk markering som har utviklet seg til å bli veldig stor.

- Her har jo medlemmene sagt veldig klart ifra. Dette er ikke noe vi har funnet på på toppen. Det har kommet krav nedenfra, at vi må gjøre noe, sier hun.

- Vi bare oppfordrer
Unio gir også det samme svaret som de to andre organisasjonene.

- Vi har overhodet ingen oversikt over mange det blir, eller hvor mange som vil delta på de ulike arrangementene. Det er fordi dette er en politisk streik, der vi ikke tar ut medlemmer, vi bare oppfordrer dem til å delta. Fordi det er frivillig, så har vi ingen oversikt, sier kommunikasjonssjef i Unio, Signy Svendsen, til Nettavisen.

Svendsen sier den eneste idikasjonen de har, er hvor mange som har sagt at de skal delta på de ulike arrangmentene på Facebook.

- Tilbakemeldingene fra medlemmene er at de støtter at vi går til dette skrittet. Vi har ikke fått noen negative eller interne protester, og det er også et enstemmig styre som har gått inn for dette. Alle våre 12 forbund støtter streiken, sier Svendsen.

- Får alltid negative reaksjoner
- Har dere fått negative tilbakemeldinger fra de som rammes?

- Det får man alltid, spesielt på Facebook, og det går stort sett på at «nå går ikke bussen, så jeg kommer meg ikke på jobb». Sånn vil det alltid være, men det har ikke så mye at det gir noe bilde av at folk flest er negative, sier hun.

Svendsen påpeker at de har lagt opp til at tredjepart ikke skal rammes.

- Så vi forsøker å gå stille i dørene. Mange av våre medlemmer kommer seg heller ikke av gårde, fordi operasjoner på sykehusene går som det skal, politiet opprettholde sikkerhet og beredskap, og mange barnehageansatte skal holde barnehagene åpne, sier hun.

Nettavisen har også vært i kontakt med NHO, som heller ikke har noen oversikt over hvor mange som vil streike onsdag.

Lik oss på Facebook og få flere ferske nyheter og friske meninger:

HTML EMBED

FØLG STREIKEN DIREKTE HER FRA KLOKKA 14:

HTML EMBED
(function(d, s, id) {var js,ijs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//embed.scribblelive.com/widgets/embed.js";ijs.parentNode.insertBefore(js, ijs);}(document, 'script', 'scrbbl-js'));


Lik Nettavisen på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED