Mannen ble i 2019 siktet for underslag av cirka 850.000 kroner kroner. Saken fikk noe medieoppmerksomhet dengang. Mannen gikk med på tilståelsesdom og utfallet av saken ble ikke offentlig kjent før Nettavisen begynte å skrive om varslene mot mannen. Han ble dømt til sju måneders fengsel.

Mannen er den samme personen som Katrine Bull Evensen og hennes støttespillere forsøkte å varsle om i 2018/2019. Etter det Nettavisen kjenner til var bakgrunnen for konflikten omtalt i tilståelsesdommen, blant annet om mannen skulle forbli i foreningen eller ikke.

Les egne saker om varslingssaken: Varsler om alvorlige overgrep i scenekunst-miljøet og Hun varslet om angivelige overgrep i teatermiljøet: - De motarbeidet varslene

Press på grunn av anklager

I av rettsboken går det fram at mannen har diagnosen patologisk spillelidenskap, og at han hadde hatt problemer spilleavhengighet siden 2007, og vært «av og på» behandling.

«Pga. stort stress mistet han imidlertid kontrollen. Han forklarer at han ble anmeldt i 2018 for voldtekt og mishandling, og at voldtektsanklagene ble gjenåpnet i februar 2019. Han forklarer også at det ble igangsatt en omfattende kampanje mot hans person knyttet til disse anklagene. Han regner dette som en del av forklaringen på at han mistet kontrollen og at underslaget skjedde» står det i rettsboken fra hans forklaring.

Økonomiansvar etter konflikt

Fra 2017 til underslaget ble oppdaget i 2019, var mannen en del av en ideell forening i Oslo som drev med visuell kunst og scenekunst.

«Han ønsket ikke å være økonomiansvarlig. Han ble likevel, motvillig, økonomiansvarlig for ... delen av prosjektet. Bakgrunnen for dette var bl.a. at prosjektet stod fast pga. interne konflikter og diskusjoner» står det i rettsboken.

Etter deling av de to prosjektene, fikk mannen og hans to kvinnelige samarbeidspartnere kontroll med i overkant av 1,65 millioner kroner, får Nettavisen opplyst.

Videre står det i rettsboken:

«De to i foreningen som ønsket at han skulle være økonomiansvarlig, visste at han tidligere hadde slitt med spillavhengighet, men visste ikke at han nå igjen var i en aktiv spillefase. Han mener han sa ifra til alle at han ikke ønsket å være økonomiansvarlig, og han følte seg presset til å påta seg denne rollen siden det ble sagt at prosjektet ellers ikke kunne gjennomføres. På det tidspunktet han ble bedt om å bli økonomiansvarlig, sa han ikke ifra om at han fremdeles spilte».

Kunstnere fikk mindre betalt

Fra han ble økonomiansvarlig vinteren 2019, gikk det noen dager før han startet å overføre penger til seg selv. Overføringene ble gjort i flere omganger. Pengene ble ifølge ham selv brukt på spillestedet Betsson. Underslaget rammet flere kunstnere fordi pengene var ment å gå til lønn og honorarer, samt til å betale foreningens fakturaer.

Mannen erkjente selv underslaget. I Follo tingrett erkjente han også alle faktiske forhold. Han håpet selv på å få samfunnstraff for underslaget, men retten konstaterte at underslag i den størrelsesorden måtte straffes med ubetinget fengsel.

I tillegg til sju måneders fengsel, ble han også dømt til å tilbakebetale pengene.

Etter det Nettavisen kjenner til, har mannen ennå ikke tilbakebetalt pengene han skylder. Prosjektet ble gjennomført til tross for mangel på penger. Det ble inngått avtaler med både kunstnerne og andre kreditorer og alle disse ble delvis betalt i forhold til lik brøk, får Nettavisen opplyst.

Mannens forsvarer, Pål Sverre Hernæs, sier han ikke ønsker å kommentere saken.