- Vi har lærere i særskilte undervisningsgrupper som blir slått i prinsippet hver dag, sier talsperson Andrea Meiling i Lärarförbundet i Gøteborg til Göteborgs-Posten.

Også i Norge øker volden i skolen kraftig.

Svenske SVT har gjort en undersøkelse om antall voldssaker i Gøteborgs mindre naboby Borås. Den viser at økningen er kraftig.

Mens det i 2017 ble rapportert 16 voldshendelser fra elever, økte tallet til 19 i 2018 og 55 i 2019. Fram til september 2020 har det blitt rapportert 57 tilfeller.

Største arbeidsmiljøproblem

- Den direkte volden kan få ille konsekvenser. Vi har hatt steinkasting, og tilfeller der utfallet kunne vært mye verre enn det var. Det er svært alvorlig, sier lærer Karl Hellerup til SVT og konstaterer at vold i skolen er det største arbeidsmiljøproblemet de har i skolen.

Jobber du i skolen? Opplever du vold? Blir du ikke hørt? Vi ønsker å høre fra deg. Det er helt anonymt. Ta kontakt med Nettavisens journalist her

Han sier også at noen lærere ikke tør å si ifra om volden, fordi de frykter at hverdagen kan bli verre hvis de varsler om forholdene. Noen tror at de ikke vil få støtte fra rektorer eller politikere hvis de forteller om høyt konfliktnivå med elevene. Andre opplever det rett og slett ikke er verdt å ta kampen.

Les også: Ekspertenes tips: Noen aksjer er nær bunnen - kan gi spinnvill gevinst (+)

Ble hengt ut på nettsted

SVT var i kontakt med en kvinnelig lærer som ble hengt ut med navn og bilde på et sex-nettsted. Konsekvensen var at hun fikk rare telefoner. Hun anmeldte forholdet, men politiet etterforsket ikke saken.

Lærere forteller også om problemer med hissige foreldre som tar barna i forsvar hvis de sier fra.

- Mange foreldre vil se bildebevis på hva deres barn har gjort, sier han til SVT.

Andrea Meiling i Lärarförbundet sier til Göteborgs-Posten at de har ønsket et bredt samarbeid for å bekjempe skolevolden, men har så langt fått en kald skulder fra alle forvaltningene som har med skolen å gjøre, bortsett fra grunnskoleforvaltningen. Hun frykter også at kommende en omorganisering i Gøteborgs kommuneadministrasjon vil gjøre kampen mot skolevolden enda vanskeligere.

Problem også i Norge

Også i Norge ser Utdanningsforbundet en kraftig økning i antall voldssaker mot lærere.

De siste tilgjengelige tallene fra Utdanningsetaten i Oslo viser mer enn en dobling i rapporterte hendelser fra 1.940 i 2016 til 4.071 hendelser i 2018. Størst er problemet barneskolen. De fleste involverte elevene er seks til tolv år, ifølge Utdanningsetaten, skrev Klassekampen i juli.

Les egen sak: Skolevold øker kraftig i Oslo

Tidligere i år skrev leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo at vold mot lærere er et alvorlig samfunnsproblem. Det var i forbindelse med en rettsprosess der Utdanningsforbundet, på vegne av lærer Clemens Saers, saksøkte Oslo kommune etter at han ble utsatt for vold av en elev.

Les også: Voldsutsatt Oslo-lærer fikk saken mot Norge avslått av europeisk domstol