Det er i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion at målingen for april viser at oppfatningen nå har snudd.

I april tror 29 prosent av befolkningen at de eldre har det dårlig, noe som er 8 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien. Hele 47 prosent tror de yngre har det dårlig, noe som er hele 17 prosentpoeng over gjennomsnittet i pandemien.

Totalt sett gjennom pandemien er det de unge som i størst grad av hele befolkningen, sier at livssituasjonen under pandemien er psykisk belastende. Det er også de som har fått dårligere fysisk form under pandemien, mistet jobben eller har blitt permittert.

Totalt sett under pandemien er det også de unge som i minst grad mener at myndighetenes retningslinjer er for strenge, ifølge Opinion.

(©NTB)