*Nettavisen* Nyheter.

UNE anker Yalda-dommen

Foto: Torgrim Rath Olsen (Nordlys)

Utlendingsnemnda anker dommen fra Oslo tingrett i Yalda-saken. Tingretten mente nemndas avslag på opphold var ugyldig.

16.12.13 18:26

Oslo (NTB): - Vi har grundig vurdert ankespørsmålet. Yalda har stått i offentlighetens søkelys over lengre tid, og vi har nøye vurdert hvor sterkt hensynet til barnets beste taler mot en anke. Vi kom likevel til at hensynet til en riktig dom i dette tilfellet veier tyngre, sier direktør Ingunn-Sofie Aursnes i UNE til NTB.

- UNE kommer til å anke av grunner som handler om mer enn denne enkeltsaken. Det handler om våre beslutningstakeres rett og plikt til å gjøre skjønnsmessige avveininger og hva som da kan regnes som tungtveiende innvandringsregulerende hensyn, sier Aursnes.

- Feil juss
Oslo tingrett mente 4. desember i år at avslaget på søknad om opphold fra familien til 11 år gamle Yalda Bahadori var ugyldig og brøt FNs barnekonvensjon.

UNE er uenig i dette.

- Deler av tingrettens dom er feil juss som ikke bør bli stående. Betydningen av å operere med ulike identiteter overfor ulike lands utlendingsmyndigheter bagatelliseres, men det er ingen bagatell å oppgi ulike identiteter i ulike land, sier Aursnes.

- Denne familien har søkt asyl i Danmark, Norge, Sverige og Østerrike, og de har operert med flere identiteter og flere asylhistorier. Europeiske utlendingsmyndigheter samarbeider om å unngå den type asylshopping, og dette utgjør tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. Familien har videre unnlatt å samarbeide om retur etter tidligere avslag, sier hun.

Familien kom til Norge i 2005, men fikk avslag på søknaden om opphold på humanitært grunnlag. Faren er fra Afghanistan og moren er fra Moldova. Familien risikerer derfor å bli splittet om de sendes ut av landet. De bor nå i Tromsø.

Støttegruppa: - Familien er helt knust
Støttegruppa for elleveåringen Yalda har vært i kontakt med familien etter at de fikk vite at Utlendingsnemnda anker dommen fra Oslo tingrett.

- Familien er helt knust etter at de mottok nyheten om at UNE anker dommen fra Oslo tingrett. Dette var den verste julegaven de kunne få, sier Ronja Trolie i støttegruppa til NTB.

- Vi synes dette begynner å bli en parodi på rettssikkerheten. Familien har vunnet i tingretten to ganger, og det er helt hårreisende at UNE anker på nytt, mener hun.

Trolie mener at UNE burde valgt å ikke anke videre av hensynet til barnets beste, slik de gjorde i Nathan-saken.

- Vi gir oss aldri, vi vet at hun skal få bli her til slutt, sier Trolie.

- Riktig å anke
Samtidig understreker hun at det er mye i dommen fra Oslo tingrett som UNE mener er riktig.

- Særlig verdt å nevne er at dommeren ikke finner brudd på barnekonvensjonen og at far vil kunne forenes med familien i Moldova. Men siden dommeren likevel fant vedtaket ugyldig, ut fra en begrunnelse som ikke bør bli stående, finner vi det riktig å anke.

Familien fikk først medhold i tingretten i fjor om at de kunne få bli i landet. Denne rettsavgjørelsen ble anket av Utlendingsnemnda. Samtidig fattet nemnda et nytt vedtak om å nekte familien opphold.

- Familien er helt knust
Støttegruppa for elleveåringen Yalda har vært i kontakt med familien etter at de fikk vite at Utlendingsnemnda anker dommen fra Oslo tingrett.

- Familien er helt knust etter at de mottok nyheten om at UNE anker dommen fra Oslo tingrett. Dette var den verste julegaven de kunne få, sier Ronja Trolie i støttegruppa til NTB.

- Vi synes dette begynner å bli en parodi på rettssikkerheten. Familien har vunnet i tingretten to ganger, og det er helt hårreisende at UNE anker på nytt, mener hun.

Trolie mener at UNE burde valgt å ikke anke videre av hensynet til barnets beste, slik de gjorde i Nathan-saken.

- Vi gir oss aldri, vi vet at hun skal få bli her til slutt, sier Trolie

NTB har foreløpig ikke lyktes i å komme i kontakt med familiens advokat. (©NTB)

Annonsebilag