Rapporten «Ikke gi oss skylda!» er basert på samtaler Redd Barna har hatt med ungdom fra levekårsutsatte områder om hvordan det har vært å være ung under pandemien. Redd Barna har gjort intervjuer med unge mellom 14 og 19 år fra Groruddalen.

I rapporten kommer det frem at ungdommene har kjent på usikkerhet, savn av venner, aktiviteter og bekymret seg for hvordan de har prestert på skolen.

Les også: Undersøkelse: De unge sliter mest under pandemien

– Vi får skylden for at smitten går opp

I en pressemelding skriver Redd Barna at ungdommen i Groruddalen på ett sentralt punkt føler noe annet enn annen, norsk ungdom: De opplever å ha fått skylda for spredningen av viruset – både som ungdommer med ulike hudfarger og som innbyggere på Oslos østkant, eller «ghettoen» som en av ungdommene kaller det. 

– Det at vi får skylden for at smitten går opp, og det er jo, altså det føles ikke noe godt fordi vi prøver jo å bidra så godt som mulig liksom som vi kan og det er jo på en måte vi som taper mest i det her fordi alle andre har jo på en måte levd livet sitt og det er jo nå vi skal leve det, sier en jente på 18 år til Redd Barna.

En annen forteller at man oppfattes som en trussel hvis man sier hvor man kommer fra.

– Jeg turte så vidt å gå ut. Hvis noen hadde sett meg, hadde de trodd jeg spredte smitte. Jeg måtte ta mer ansvar enn andre, sier en annen ungdom.

Flere ungdommer forteller om en kamp for å være stolt av hjemstedet sitt under pandemien, og en følelse av avmakt.

– Man kan bli flau av hvor man er fra, eller tenke: Når du har så lave forventninger til meg, kan jeg like godt gjøre noe galt. Eller man kan tenke at man må overbevise med fakta, sier en ungdom.

Les også: Finner ikke sammenheng mellom boforhold og smitten

Ber myndighetene ta grep

Leder for Redd Barnas norgesprogram, Monica Sydgård er redd for at forholdene til barn og unge i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner har blitt forverret som følger av pandemien.

– Det er viktig at norske myndigheter øker innsatsen her på Grorud og i andre områder sånn at man unngår at konsekvensene av nedstengningen blir langvarige, sier Sydgård.

Les også: FHI-rapport: Mange innvandrere er skeptisk til vaksine, men gode på smittevern

Ber voksne lese seg opp

Flere ungdommer Redd Barna har snakket med opplever også at det er voksne som ofte står for mesteparten av fordommene og «hatet».

– Ungdommer har ikke så mye hat i seg, det er voksne som har det, sier en ungdom.

Den påstanden bygger Sydgård videre på og sier det er voksnes ansvar å sørge for at ungdommer ikke blir stigmatisert i Norge.

– Når vi vet at ungdom føler seg så stemplet at de ikke kan forsvare seg med fakta eller god oppførsel i pandemien, er vi på farlig grunn. Derfor må vi spisse ørene og lytte til det ungdommene her i Groruddalen forteller i denne rapporten, sånn at vi ikke går i fella igjen, sier hun.