- Det var interessant lesing. Dette må vi ta på alvor. Det er ingen tvil om at noen foreldre har med seg traumer, og at vi må hjelpe dem gjennom hjelpeapparatet, sier stortingsrepresentant og nummer én på Oslos SV-liste, Kari Elisabeth Kaski, til Nettavisen om utspillene til voldsforsker. I Oslo har SV makten sammen med MDG og Arbeiderpartiet.

Hun sier at Oslos politiske ledelse vil ha flere ansatte i barnehagene, og fjerne kontantstøtten, som et ledd i å hjelpe sårbare barn.

Les også: Politiet ønsker flere låste dører for unge kriminelle

I Nettavisens serie om ungdomskriminalitet i Oslo, fortalte voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk at noen barn kan ha arvet traumer som foreldrene har fått i land de har flyktet fra, og at disse traumene kan være medvirkende årsak til at de starter en kriminell løpebane. Du kan lese saken her.

Her er Nettavisens første artikkel i serien om ungdomskriminalitet i Oslo. Der får du også lenker til de andre sakene i serien.

Hun fortalte også at ungdom som begynner med alvorlig kriminalitet tidlig, viser symptomer på atferdsproblemer allerede i barnehagen og at hjelpeapparatet derfor har god mulighet til å hjelpe disse barna før de blir en fare for samfunnet.

- Det er en litt «vente og se»-holdning i skoler og barnehager som ikke alltid er hensiktsmessig. Desto tidligere vi kommer inn og hjelper barn og foreldre med skjev utvikling, desto bedre, sa administrerende direktør Hagen i NUBU i den samme artikkelen.

Har ikke nok tid

May Britt Sundal i Fagforbundet, som organiserer barnehageansatte, sier at kompetansen til å fange opp barn og familier med utfordringer er god blant de barnehageansatte, men at de ikke har nok ressurser i barnehagene til å etablere gode nok tillitsforhold til alle foreldre, slik at de kan hjelpe.

- Vi har vært veldig tydelige på at dagens bemanningsnorm ikke er god nok, sier hun til Nettavisen.

- Den viktigste ressursen for barnehageansatte er foreldrene. Det er viktig å etablere et godt tillitsforhold til foreldrene, og vi trenger tid til å gjøre det på en god måte, sier hun.

Les også: Erfaren forsvarsadvokat: - Kriminelle miljøer i Oslo er så sterke at også ungdom fra familier som «har gjort alt riktig» blir dratt inn i det

Flere ansatte, flere barnehager

Kari Elisabeth Kaski sier at de er klar over denne utfordringene, og at de har en strengere bemanningsnormen i Oslo-barnehagene enn på landsbasis, slik at det er flere ansatte per barn.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at de er bevisst på barnehagenes rolle i gi barna en god start på livet.

- Det er derfor byrådet har bygget flere barnehager og jobber aktivt for å rekruttere flere barn til barnehagene, sier han og legger til:

- Oslo kommune har etablert satsingen Barnehjernevernet for at ansatte i barnehagene skal få kunnskap for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Dette omfatter også klare rutiner for hvordan man går frem dersom man er bekymret for barnets hjemmesituasjon, sier han.

Slik skal flere begynne i barnehage

Et av problemene er at flere barn i familier som hadde trengt hjelp, aldri begynner i barnehagen.

- Ja, vi trenger å få disse barna i barnehage. Det jobber vi mye med. Det handler om å fjerne kontantstøtten og foreldrebetalingen, og å drive oppsøkende arbeid. Rett og slett banke på dørene og snakke med disse foreldrene.

- I tillegg har vi flere åpne barnehager der foreldre kan komme og være med barnet sitt, som er helt gratis og en inngangsport til ordinær barnehage, sier Kaski.

Les også: Ble ranet av ungdomsgjeng: - En av guttene tok fram en kniv og la den på låret sitt

De økonomiske incentivene som skal senke terskelen for at foreldrene skal sende barn i barnehage, er:

  • Fjerne kontantstøtten: I dag mottar familier kontantstøtte når barna ikke er i barnehage. Dermed blir det økonomisk gunstig for noen å ha barna hjemme. SV ønsker å fjerne kontantstøtten helt. Oslo kommune har også bedt Stortinget om å få fjerne kontantstøtten for enkelte deler av Oslo.
  • Gratis kjernetid: - Vi reduserer og fjerner foreldrebetaling i enkelte områder. Vi har sett positiv effekt av dette på SFO (skolefritidsordningen), og gjør dette også i barnehager i levekårsutsatte områder, sier Kaski. Foreløpig er det gratis kjernetid i barnehager i Groruddalen og på Veitvet på Oslo Øst.

Flere tiltak

Selv om barnehager er viktig, gjøres det også en rekke andre tiltak for å forebygge ungdomskriminalitet i Oslo.

Vi har også fått på plass egne forebyggende satsinger rettet mot barn som begår mye kriminalitet. Dette gjøres i form av tiltak gjennom bydelene, barnevern, skolene og barnehagene, sier byrådsleder Johansen.

- De bakenforliggende årsaker til kriminalitet handler ofte om fattigdom, foreldre uten jobb og trangboddhet. Områder i Oslo som har en høyere andel ungdomskriminalitet er også områder som har større levekårsutfordringer. Arbeidet med å bedre levekår for befolkningen er også å arbeide for lavere ungdomskriminalitet og bedre oppvekstsvilkår, sier han.

Les også: Faresignaler for ungdomskriminelle: - Ikke vanskelig å identifisere utsatte barn og sette inn gode tiltak

Blant annet har kommunen opprettet Oslohjelpa, der familier kan henvende seg uansett hva slags problemer de har.

- Ofte er det vanskelig å vite hvem man skal henvende seg til med ulike problemer. Oslohjelpa er et lavterskeltilbud som skal hjelpe familier å få riktig hjelp uten at de må ringe rundt til ulike tjenester selv, sier Kaski.

Her kan du lese artiklene som til nå er publisert i Nettavisens artikkelserie om ungdomskriminalitet: