Gå til sidens hovedinnhold

Ungdomsskole og Politihøgskole

Etter vedtak i bystyret går det mot skole på Storebrandtomten, mens FO-bygget kan bli politihøgskole.

VESTRE AKER: - Høyres forslag i forbindelse med skolebehovsplanen er blitt et fundament for regulering av Storebrandtomten, sier bydelsutvalgets (BU) leder i Vestre Aker, Elin Horn Galtung, etter at bystyret gjorde et overraskende vedtak torsdag, i forrige uke.

Vesentlig påvirkning

Før dette hadde byrådet med unntak av FrP anbefalt å forkaste Naturbetongs planforslag for Storebrandtomten ved Gressbanen i sin innstilling til bystyret. Dette ble begrunnet med at de mente boligutbyggingen ble for omfattende og at planforslaget måtte følge småhusplanens bestemmelser.

Samtidig anbefalte byrådet at deler av området skulle vurderes til barnehageformål. Under behandlingen i byutviklingskomiteen gikk også flertallet (H, SV, og V) imot byggeforslaget og støttet byrådets innstilling, men med tillegget at byrådet bes vurdere om tomten kan være egnet til skole/barnehage og/eller allmennyttige formål.

Bystyret rakk ikke å behandle saken under torsdagens bystyremøte, men en annen sak fikk vesentlig påvirkning for utvikling av Storebrandtomten. Under behandlingen av skolebehovsplanen fremmet Høyre et overraskende forslag.

Passert 100 prosent

- Det ble vedtatt at før det blir aktuelt å fremme en ny reguleringsplan for Storebrandtomten, skal elevtallene for grunnskolene i region vest gjennomgås. Det har sammenheng med at elevtallene som dagens skolebehovsplan baserer sine konklusjoner på er fra oktober 2003. Allerede i 2003 manglet de seks ungdomsskolene i regionen 407 plasser, basert på 80 prosent utnyttelse. I mellomtiden har det vært en stor økning av befolkningen i området. Nå vet vi for eksempel at Midtstuen, Hovseter og Nordberg har passert over 100 prosent utnyttelse. Veksten i bydelen illustreres godt gjennom at Bogstad skole var full to år før enn beregnet. En videre undersøkelse vil vise at behovet for ungdomsskole er stort. I og med at vedtaket er direkte knyttet opp mot Storebrandtomten, betyr det at vi kan få en ny ungdomsskole her, sier Horn Galtung.

Venstre og SV hadde for øvrig et mer radikalt forslag: "Oslo kommune sørger for at Storebrandtomta sikres som skoletomt". Dette forslaget kunne ikke Høyre i bystyret støtte. Partiet vil ha tallene på bordet før vedtaket fattes. Ap og Frp stemte imot begge forslagene.

Ingen boligbygging

Elin Horn Galtung er også glad for vedtaket knyttet til utviklingen av tomten foran FO-bygget. Da områdeplanen for Husebyskogen ble vedtatt i bystyret, ble følgende tilleggsvedtak fattet, "Det skal ikke legges til rette for boligutbygging innenfor områdeprogrammet for Husebyskogen".

I og med at FrP var eneste parti som stemte mot dette, vil ikke en ny sammensetning i bystyret etter kommunevalget rokke ved dette vedtaket. Dermed vil neppe Høegh Eiendom og selskapet Overkommandoen AS få gjennom en eventuell reguleringsplan basert på boliger.

- Det ble opplyst på siste møte i bydelsutvalget at Politihøgskolen kan være en aktuell leietaker i FO-bygget. På sikt kan det bety at bydelsadministrasjonen flytter ut av selve FO-bygget. I forhold til dagens leiekontrakt må det da tilbys lokaler i nytt bygg på området, som vil være dagens parkeringsplass. Her kan det også bygges sykehjem, trygdeboliger og barnehager, som var planene for området da bydelen i sin tid fikk Oslo kommune til å legge inn bud på tomten. Med skole på Storebrandtomten i tillegg vil bydelen være på rett vei. Vi har kommet et stort skritt videre, men er ikke i mål, sier Horn Galtung.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai