Oslo (NTB): Selv om ufaglærte lærere ikke får fast ansettelse i skolen, viser en ny undersøkelse at elever gjør det bedre på ungdomsskolen hvis læreren ikke har godkjent lærerutdanning.

I en undersøkelse foretatt av Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, framgår det at godkjent lærerutdanning har en positiv effekt på elevenes prestasjoner på femte trinn, men en negativ effekt på elevenes prestasjoner i 10. klasse på ungdomsskolen, skriver Dagsavisen.

I rapporten heter det at en av årsakene kan være at «godkjent lærerutdanning ikke representerer et kvalitetsstempel i forhold til andre utdanninger, eller mangel på utdanning».

- Det kan godt hende at den lærerutdanningen vi har, fungerer bedre på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet, sier sosiologiprofessor Jens B. Grøgaard ved Høgskolen i Vestfold. Han er en av forskerne bak rapporten.

Blant ufaglærte lærere har man alt fra dem som nettopp er ferdig med videregående, til folk med universitetsutdannelse.

Grøgaard utelukker ikke at en ufaglært lærer med solid fagkunnskap kan være bedre enn en med godkjent lærerutdanning, men med langt mindre faglig ballast. (©NTB)