Gå til sidens hovedinnhold

Unge i faresonen må få bedre hjelp

Vi må forebygge. Vi må fange opp dem som sliter. Vi må gi god hjelp.

Barn og unges psykiske helse har endret seg til det verre de siste årene. Stress, press og prestasjonsjag sliter på mange. Andre bærer på enda tyngre byrder, og alkohol og narkotika blir for noen en flukt fra alt det vonde.

Les også

- Regjeringen jukser med ruskroner

Ifølge Ungdataundersøkelsene er det ungdom som sliter psykisk, som også er blant de med mest ruserfaring. Disse må fanges opp i tide og få god hjelp for å hindre at de utvikler alvorlige rusproblmer. Men det aller beste er om vi klarer å forebygge så godt at unge ikke havner i risikosonen.

Rusundervisningen må styrkes

Derfor er vi glad for at vi fikk mulighet til å gi innspill til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, som er til behandling på Stortinget nå. Ett av innspillene handler om bedre rusundervisning i skolen. At denne må styrkes og bli bedre, og at ungdom og foreldre bør få oppdatert kunnskap om psykisk helse og rus.

Vi vet at kunnskap om negative konsekvenser av narkotikabruk, og et godt forhold til foreldrene er blant de to viktigste faktorene til at ungdom takker nei til tilbud om hasj eller marihuana.

Les også

Når bestefar drikker seg full

Kjennskap til symptomer

Det er også behov for mer og oppdatert kunnskap hos voksne. Vi mener at alle som jobber med barn og unge må ha kompetanse til å kjenne igjen symptomer på rusbruk, enten hos ungdommen selv eller i familien. Sløvhet, tiltaksløshet, tristhet, sinne, isolering er eksempler på noen av dem.

Mellom 50.000 og 150.000 barn vokser opp i familier der en eller begge foreldrene har et rusproblem, og vi vet at dette kan få svært alvorlige konsekvenser.

Helsetjenesten lykkes ikke i å fange opp disse barna godt nok i dag. Rus må derfor inn som tema i utdanningene til lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og andre som jobber med barn og unge.

Det å få hjelp tidsnok kan gjøre enorm forskjell for den enkelte. Å se problemene må læres, trenes på, og det må skapes tid og rom for å kunne følge opp. Vi er glad for at det satses på flere helsesykepleiere i skolen, men det trengs enda flere og de må få mer tid til oppfølging.

Les også

Når hasjen tar overhånd og påvirker hukommelsen og evnen til å lære

Nasjonal standard

Rutiner for å fange opp ungdom som trenger mer omfattende hjelp må også styrkes. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) må få ressurser til å kartlegge flere for rusbruk. Tilbudet til de som allerede har en problematisk rusbruk må bli likt over hele landet, og ventetiden må bli kortere.

Nå som rusreformen er i støpeskjeen er det på tide å få på plass en nasjonal innsats for tidlig intervensjon og et behandlingstilbud som er lavterskel, som gjør at alle unge blir møtt med like god hjelp, like raskt - uavhengig av bosted.

Kommentarer til denne saken