56 prosent av respondentene i aldersgruppen 18 til 29 år svarer nei på spørsmålet «Er etter din oppfatning Norge et kristent land i dag?» i meningsmålingen InFact har utført for Dagen.

Les: Kong Harald: - Det er viktig å være røttene våre bevisst

- I ungdomsgenerasjonen har man i mindre og mindre grad kalt Norge et kristent land. Man har heller ikke vokst opp med at denne betegnelsen blir brukt, sier KrFU-leder Ida Lindtveit, som mener svaret kunne blitt annerledes om spørsmålet hadde vært om landets kristne kulturarv, historie eller tradisjon.

Les: Statsminister Erna Solbergs nyttårstale

Mandag skrev avisen av 42 prosent av de spurte mener Norge er et kristent land, mens 34 prosent svarer nei. Andelen som svarer nei er høyere for de yngre aldersgruppene, men forsker Pål Ketil Botvar ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) mener det ikke er grunnlag for å trekke for sterke konklusjoner mellom ulike aldersgrupper.

Les: Kulturminister Linda Hofstad Hellelands Facebook-innlegg om norske tradisjoner får reaksjoner

- Når flere eldre ser på Norge som et kristent land, er det kanskje uttrykk for en type tradisjonsorientering, sier han, og legger til at unge kan i større grad ha fanget opp at landet er blitt mer flerkulturelt og flerreligiøst de siste tiårene.

- I seg selv er det ikke nødvendigvis uttrykk for sekularisering, men en forståelse av at samfunnet har endret seg.