21. september foreslo regjeringen, ved kulturminister Abid Raja (V), å øke innsatsen mot utenlandske spillselskaper betydelig. Det gjennom såkalt DNS-blokkering.

Målet er at norske kunder ikke lengre skal ha tilgang til disse nettsidene, skriver E24.

– Vi vil gå så langt som mulig for å bli kvitt disse selskapene, slo Raja fast.

DNS-blokkering betyr å pålegge internettleverandører å blokkere kunders tilgang til visse nettsider. Det brukes i dag mot blant annet nedlastningssiden Pirate Bay.

– Skuffet

Sondre Hansmark i Unge Venstre er sterkt kritisk til forslaget.

– Jeg synes forslaget burde trekkes, av flere grunner, sier han.

Les også: Ny kabal: Dette kan bli Støres statsråder

Ungdomspartilederen kommer med to hovedargumenter: Dagens system fungerer ikke og DNS-blokkering er å gå for langt.

– Når så mange spiller på utenlandske sider, så har man et ikke-fungerende spillmonopol.

– Vi burde hatt en lisensmodell, hvor man kan regulere utenlandske spillselskaper, sette grenser på hvor mye en spiller kan tape, og sørge for at de betaler skatt i Norge, så vi kan bruke pengene til å finansiere norsk kultur.

– Den løsningen som foreslås her er også problematisk med tanke på personvern, og den viser en ganske mangelfull forståelse av hvordan man regulerer internett.

– Jeg er skuffet over at en Venstre-statsråd legger fram et forslag om å forby enkeltsider som er lovlige, og som folk derfor må få bruke dersom de ønsker.

Les også: Mange MDG-velgere angrer etter valget: - Det er MDGs svakhet

Ikke Venstre-politikk

Det er nemlig lovlig å spille på utenlandske spillsider. Dagens lov forbyr derimot banker å overføre penger til og fra disse spillsidene. Derfor gjør de fleste dette gjennom tredjeparter, som digitale lommebøker, også kalt «e-wallets».

Regjeringens forslag, som er sendt ut på høring, går altså lengre enn dette, og har som mål å hindre at nordmenn i det hele tatt kommer seg inn på disse nettsidene.

Les også: Stortingets første politiker med hijab skal sitte ved siden av Tybring-Gjedde i fire år: – Han har sikkert en del å lære

Regjeringen foreslår at Lotteritilsynet skal få jobben med å bestemme hvilke spillsider internettleverandørene må blokkere.

Hansmark mener man ikke burde bruke så sterke virkemidler for å forsvare Norsk Tippings enerettsmodell. Ifølge Unge Venstre-lederen er det politikk som harmonerer dårlig med Venstres liberale linje.

Les også: Forsvaret ruster opp kompetansen på kjønn og inkludering: Ansetter en hær av kjønnsrådgivere

– Man kan være for eller mot enererettsmodellen, men spørsmålet vi må stille oss er om vi skal bruke alle virkemidler i kampen mot at folk bruker Betsson? Ved å blokkere nettsider og gi Lotteritilsynet vide fullmakter til nærmest å overvåke folk? Svaret på det burde være nei, i hvert fall hvis du kommer fra Venstre.

Raja: – Det sitter langt inne

I en e-post til Nettavisen påpeker kulturminister Abid Raja (V) at Venstre i Stortinget har stemt mot DNS-blokkering av spillsider.

«Enerettsmodellen for pengespill har bred politisk oppslutning i Norge. Men jeg vil minne om at forslaget om DNS-blokkering i utgangspunktet ikke kom fra regjeringen, men ble pålagt oss av opposisjonen i Stortinget gjennom et såkalt anmodningsvedtak – mot Venstre sine stemmer» skriver Raja.

«Som statsråd er det min oppgave å iverksette det som Stortinget vedtar. I utgangspunktet sitter det langt inne for meg å gå inn for blokkering av internettsider, men i visse tilfeller kan det likevel være forsvarlig og nødvendig. Nå vil vi få innspill på dette i høringsrunden».

Les også: Ekstrem sterk etterspørsel fra rikinger: - Privatfly vil ta helt av etter pandemien

Kulturministeren har delvis endret tone i denne saken. Han fremmet først regjeringens nye forslag entusiastisk på sosiale medier, samt fortalte Dagbladet den 24. september at han er glad Norge går inn for å blokkere tilgangen til spillsider.

Men 1. oktober skrev han en kronikk i VG der han sier at han personlig ikke støtter DNS-blokkering.

For å beskytte de sårbare

«Når Stortinget først har bestemt at DNS-blokkering av pengespillselskaper skal innføres, kan det likevel være gode grunner til det som ett av flere grep i pengespillpolitikken» sier han videre til Nettavisen.

«Det er helt spesielle grunner til at vi bør og må ha en streng regulering av pengespillpolitikken. Jeg mener at hensynet til sårbare spillere og motvirke spillavhengighet må veie tyngre enn friheten til å spille på internasjonale bettingsider og med de konsekvenser det har for spilleavhengige. Frihet handler også om at vi som ansvarlige politikere må gjøre valg og avveininger om hva som er til det beste for alle og for samfunnet vårt. Her står hensynet til sårbare spillere over utenlandske pengespillselskapers ønske om å tjene mest mulig penger».

Les også: Uheldig start for MDG: Stort frafall da Stortinget åpnet

«Forslaget om å blokkere nettsidene til utenlandske spillselskaper kan bidra til å ta vare på nettopp de sårbare spillerne, og fordi vi ønsker å verne om den norske enerettsmodellen som store deler av Stortinget slutter seg til. Enerettsmodellen er også nedfelt i regjeringens plattform» avslutter Raja.