VENSTRES HUS (Nettavisen): Fredag starter landsmøtet til kriserammede Venstre.

Nettavisen møter Unge Venstre-leder Sondre Hansmark (23) dagen før han setter kursen mot Stjørdal - og han vil gå radikalt til verks.

- Vi har sendt inn en uttalelse som handler om at vi skal ta vare på folk på flukt, og foreslår radikale liberaliseringer i asyl- og flyktningepolitikken, sier Hansmark til Nettavisen.

- I en tid hvor Norge tar imot rekordfå asylsøkere, vi har ikke tatt imot så få siden 1990-tallet, er det rom for ganske mange liberaliseringer, mener han, og med det går rett i strupen på regjeringspartner Frp som heller vil stramme inn.

Helt konkret innebærer forslaget fra Unge Venstre at Venstre skal:

 • Stanse bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.
 • Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved vurdering av internflukt.
 • At alle enslige asylsøkere under 18 år skal tas hånd om av barnevernet.
 • Arbeide for at klimaflyktninger kan oppnå flyktningstatus.
 • Arbeide for et forpliktende felles europeisk asyl- og kvotesystem.
 • Sikre at papirløse får nødvendig helsehjelp.
 • Styrke ordningen med veiledning ved retur, slik at flest mulig med avslag forlater landet frivillig.
 • At flere asylsøkere med avslag bør få mulighet til å forklare seg muntlig for UNE.
 • At asylsøkere skal gis rett til kontradiksjon i UNE.
 • Arbeide fot at Norge skal ta imot det antallet overføringsflyktninger som FNs høykommisær ber om - det vil si 5000.
 • At relokaliseringsflyktninger fra EU skal tas utenom det vedtatte nivået på 1080 kvoteflyktninger.

Vil ta imot 5000 kvoteflyktninger

- Å øke antallet kvoteflyktninger til 5000 vil være en ganske stor økning fra i dag, sier Hansmark til Nettavisen.

Frp-politikere har imidlertid omtalt dagens nivå på 3000 kvoteflyktninger som et «tak», og at det vil redusere om det blir en «svært stor» økning av asylsøkere.

Les også: Dette er den nye, norske innvandringspolitikken

- Hvilke reaksjoner venter dere fra Venstre på dette?

- Jeg tror Venstre er veldig positive. De har alltid ville tatt vare på flyktninger og har alltid hatt en asylpolitikk som vil ha fokus på det som er «liberalt» og «humant», sier Hansmark - og legger til:

- Venstre har vært opptatt av at politikken skal være rettighetbasert, at den skal passe på folk - så spørs det hva regjeringen sier, som har vært mer opptatt av innvandringsregulerende hensyn. Stortingsflertallet mener vi ikke skal ta imot flere flyktninger, men dette er en kamp vi mener er viktig.

Les også: Stein Erik Hagen støtter Abid Rajas Venstre med 1 million

- Har vunnet frem med flere liberaliseringer

- Regner dere med å vinne frem i samarbeidet med Frp på dette?

- Vi har vunnet frem i flere av sakene, vi tar imot flere kvoteflyktninger nå enn da SV klarte da de satt i regjering med Arbeiderpartiet. Vi har fått til en del liberaliseringer på asylfeltet, men jeg mener at så lenge det knapt kommer asylsøkere til Norge, er det stort rom for å gjøre liberaliseringer slik at vi kan ta en større del, mener han.

Les også: Frp: Norge bør lære av dansk innvandrerstatistikk

- Hvor viktig er denne saken for Unge Venstre?

- Den er veldig viktig, det er 68 millioner mennesker på flukt i verden, de færreste kommer til Norge, de fleste lever i en flyktningeleir under ganske dårlige forhold, og da mener jeg vi må ta en større ansvar.

Venstres landsmøte avholdes i Trondheim fra fredag til søndag.

Se video-intervju med Trine Skei Grande før landsmøtet: