Gå til sidens hovedinnhold

Unibuss avvises fra anbudskonkurranse

Avvisen fordi de er under etterforskning.

Ruter meddeler i dag styreleder i Unibuss AS at selskapet avvises fra pågående anbudskonkurranse om busstjenester i Oslo vest. Unibuss AS var en av de prekvalifiserte tilbyderne i denne anbudskonkurransen, opplyser Ruter.

- Avvisning er foretatt i henhold til anskaffelsesforskriften § 20-12 (2) bokstav d, jf. forsyningsforskriften § 10-5 (1), som slår fast at ”Oppdragsgiver kan avvise leverandører som i sitt yrke har gjort seg skyld i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje.”, skriver selskapet i en pressemelding.

- Ruter anser at de klanderverdige forhold som nå er under etterforskning, reiser betydelig tvil om Unibuss tilfredsstiller grunnleggende faglige og bransjeetiske krav. De forhold som er avdekket er å anse som alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske bransjekrav av en karakter som er relevante for anskaffelser for busstjenester som Ruter foretar.

- Handlingene er utført under ledende ansattes yrkesutøvelse i Unibuss. De klanderverdige forhold er nært knyttet til ledelsen i Unibuss slik at det er grunnlag for å identifisere disse ledende personers handlinger med selskapet, skriver Ruter.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus