Det private selskapet Unicare Omsorg, som drifter fem kommunale sykehjem i Oslo, gir opp sin satsing i hovedstaden og selger selskapet til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (SDL).

Stiftelsen overtar driften av sykehjemmene fra 1. januar 2020, får Nettavisen opplyst.

Salget skjer etter flere år med harde fronter mellom det rødgrønne Oslo-byrådet og de privatdrevne sykehjemmene. I fjor ble det kjent at Unicare ikke fikk forlenget kontrakten med Oslo kommune for drift av Ammerudlunden sykehjem.

- Ansatte får fortsette

Unicare legger heller ikke skjul på at det er byrådets politikk som gjør at de nå velger å selge. Som kjent har det over tid vært signalisert fra byrådet at alle byens sykehjem skal rekommunaliseres eller drives av private ideelle aktører.

- Med bakgrunn i dette velger Unicare nå å trekke seg ut og takker samtidig Sykehjemsetaten i Oslo kommune for godt samarbeid, sier Christoffer Sundby, konsernsjef i Unicare, til Nettavisen.

De ansatte ved de fem sykehjemmene ble informert om salget tidlig tirsdag morgen, og like etter klokken 10 gikk meldingen om eierskiftet til Oslo Børs.

Totalt er det cirka 1000 ansatte i Unicare Omsorg.

- Alle de ansatte får fortsette i sine jobber, bekrefter Sundby.

Unicare driver i dag sykehjemmene Fagerborghjemmet, Hovseterhjemmet, Manglerudhjemmet, Smestadhjemmet og St. Hanshaugen omsorgssenter.

- Hva er prisen dere selger for?

- Prisen tilsvarer verdien av egenkapitalen og blir fastsatt når balansen er klar ved årsskiftet, svarer konsernsjefen.

Overtakelsen er meldepliktig etter Konkurranseloven.

- Beholde fagmiljøet

Sundby sier han er fornøyd med de nye eierne som overtar sykehjemmene.

- Det er avgjørende viktig for oss å holde samlet det flotte fagmiljøet og den sterke og sunne kulturen som har utviklet seg ved de fem sykehjemmene og i staben for sykehjemsdriften. Med dette og beboerinteressene som utgangspunkt, gikk vi i dialog med SDL om en helhetlig løsning. Vi er overbevist om at SDL vil være en svært god arbeidsgiver og videreutvikler av det vi har bygget opp, sier han, og legger til:

- SDL er en trygg partner for Oslo kommune, som vi leverer på kontrakt for. Vi ønsker SDL, Oslo kommune og beboerne ved sykehjemmene lykke til videre, og vi takker for en fin tid som leverandør av sykehjemstjenester til Oslo kommune.

- Stort løft for oss

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg ser også fram til overtakelsen.

- Dette er et stort og spennende løft for oss, og helt i tråd med vår strategi om å vokse innenfor det offentlige rammeverket og å satse videre på sykepleierhøyskole, sykehus, eldreomsorg og andre velferdstjenester i Oslo. Dette gleder vi oss virkelig over, sier Vidar Haukeland, administrerende direktør i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, i en pressemelding.

Innen eldreomsorg driver stiftelsen fra før av Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg med 127 døgnplasser og 25 dagsenterplasser. De skal også bygge og drive et nytt sykehjem på Lovisenberg-området med 80 døgnplasser for eldre med psykiske lidelser.

Diakonissehuset Lovisenberg har gjennom 150 år drevet ideell virksomhet i Oslo med fokus på sykepleieutdanning og helse- og omsorgstjenester. All verdiskaping i stiftelsen og i de virksomheter den har eierskap i brukes til å videreutvikle den ideelle virksomheten.

Listhaug: - De presses ut

Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp), som tidligere var eldrebyråd i Oslo, mener imidlertid at de eldre taper på at Unicare forsvinner.

- At de nå forsvinner er et tap for eldre i Oslo. De vil nå få mindre valgfrihet, fordi de ikke lengre kan velge Unicares sykehjemstilbud. Ensretting og monopol har sjelden gitt gode resultater i noen sektor, sier Listhaug til Nettavisen.

Statsråden mener byrådet presser den private aktøren ut av byen.

- Dette er resultatene av det rødgrønne byrådets eldrepolitikk i Oslo der målet er offentlig monopol, ikke best mulig tjenester for eldre og pleietrengende. Jeg mener denne ideologien på sikt kommer til å føre til at det kun er de med tykk lommebok som kan velge private sykehjem, sier hun, og påpeker:

- Det rødgrønne byrådet presser Unicare ut av Oslo selv om brukerne og pårørende i stor grad har vært fornøyd med det tilbudet de har gitt. Unicare har gått foran i arbeidet med å skape sykehjem som faktisk ligner hjem, og ikke institusjoner, sier Listhaug.

Hun viser til blant annet Manglerudhjemmet, der de eldre har egen butikk, spa og bar.

- Takken fra byrådet er altså nå at de blir kastet ut av kommunen, sier hun.

- Tar det til etterretning

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han er fornøyd med de nye eierne.

- Jeg tar til etterretning at Unicare selger og at sykehjemmene overtas av Lovisenberg. Lovisenberg har lange tradisjoner i Oslo og vi har allerede et godt samarbeid med dem, og jeg er glad for at de nå styrker sin posisjon, sier Johansen i en kommentar til Nettavisen.

Johansen understreker at byrådet ønsker en best mulig, og ikke en billigst mulig eldreomsorg.

- Siden vi overtok makta i Oslo i 2015 prioritert at eldreomsorgen skal drives av ideelle aktører og kommunen selv. På den måten kan vi både styre kvaliteten på eldreomsorgen, samtidig som vi bygger videre på de lange tradisjonene vi har i Norge med at ideelle aktører bidrar i helse- og velferdstjenestene, han, og legger til:

- Jeg mener privat kapital bør brukes til å skape flere arbeidsplasser gjennom investere i næringslivet fremover å overta offentlige oppgaver. Eldreomsorg er et offentlig ansvar, og ikke noe man skal kunne berike seg på.

Jensen: - Fryktelig leit

Før valget i september besøkte Nettavisen et av Unicares sykehjem, Hovseterhjemmet på Oslos vestkant. Frp-leder Siv Jensen var med på besøket og gikk til kraftig angrep på byrådets planer om å ta driften av sykehjemmet fra det private selskapet.

- Jeg synes det er fryktelig leit. Dette er et fantastisk sykehjem som driver godt, som sparer Oslo kommune og skattebetalerne som bor i Oslo for mange millioner kroner samlet sett i året, sa Jensen til Nettavisen under besøket.

Se videointervju med Jensen:

Det privatdrevne sykehjemmet har egen skybar, restaurant, butikk og kino.

- Unicare har bevist over flere år at vi bidrar til å fremme kvalitet i omsorgen for byens eldre. Unicare Omsorg har stått for nytenking og kreative løsninger som kino, skybar, restaurant, pub, SPA og butikk ved våre sykehjem, sier Janne Sonerud, direktør og leder av Unicares omsorgsvirksomhet.