Unio varslet fredag stor opptrapping av streiken neste uke. Også sykepleiere står klare til å legge ned arbeidet

Fra onsdag 2. juni vil rundt 20.760 Unio-medlemmer være i streik, hvis ikke partene blir enige innen den tid.

Da tar Unio ut omlag 13.370 flere i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Tre nye kommuner blir berørt, melder Unio på sine nettsider.

Det er lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og ti fylkeskommuner som tas ut fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Streikefare ved sykehusene

Unio varsler at det også kan bli streik i sykehusene:

313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni.

- Vi håper selvsagt å komme til enighet i meklingen, men er forberedt på å streike hvis det er det som skal til, sier leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Streikeuttaket Unio har gjort på sykehusene vil i første rekke ramme elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene. Unio gjør unntak for medlemmer som arbeider med syke barn, øyeblikkelig hjelp, psykisk helse, kreft og sjelesorg.

– I år har vi også tatt hensyn til koronaberedskapen, og det er derfor få medlemmer vi ser vi kan ta ut i en forsvarlig streik, sier Sverresdatter Larsen i en melding på Unios nettsider.

- Tar særskilte hensyn

Nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, sitter i streikeledelsen og sier dette om opptrappingen:

- Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier hun.

Naustvik peker på at det er mulig for kommuner å søke om dispensasjon. Disse søknader blir fortløpende behandlet.

Streikesjef Steffen Handal forsikrer at streikeviljen fortsatt er der.

– Vi er en kraftig og sterk organisasjon med store medlemsforbund, og vi har både vilje og evne til å stå i streik, sier han til NTB.

Torsdag ble over 7.000 kommuneansatte, svært mange av dem lærere, tatt ut i streik etter at meklingen mellom Unio og KS brøt sammen. Heller ikke Unio og Oslo kommune kom til enighet.

Nærmere 180 barne-, ungdoms- og videregående skoler landet over rammes av streiken, i tillegg til 35 barnehager. Også i Oslo berører streiken en rekke skoler og barnehager.

Les også: Ut mot streikende lærere og sykepleiere: – Umusikalsk at disse yrkesgruppene streiker når ikke pandemien er over

Vurderer løpende nye uttak

Hvor lenge streiken kommer til å vare, er det foreløpig ingen som vet.

– Vi vil hele tiden vurdere nye uttak og eventuelt omfang, sier Handal til NTB.

Misfornøyd med lønnstilbudet

Unio mener lønnstilbudet som lå i skissen fra mekleren var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

– Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sa Handal da streiken var et faktum.

– Deres krav var umulige å innfri, sa KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Også Aina Skjefstad Andersen, som forhandlet med Oslo kommune på vegne av Unio, pekte på rekrutteringsutfordringer.

– Vi gikk inn med krav om klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og at dette skal være starten på et lønnsløft. Det gjorde vi fordi vi mener Oslo må bruke lønn som et virkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringer, sa hun torsdag.

Ingen streik i staten

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som tas ut i streik, mens lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne ikke tas ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent. Disse hovedsammenslutningene godtok også avtalen med Oslo kommune.

Det ble heller ikke streik blant ansatte i staten. 17 timer på overtid ble Unio, LO Stat, YS og Akademikerne alle enige med staten i lønnsoppgjøret. Lønnsøkningen partene ble enige om, ligger på mellom 2,7 og 2,8 prosent, ifølge YS Stat.