Av Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

For kort tid siden publiserte Nettavisen et innlegg av Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet. I innlegget fremsettes det påstander om Arbeiderpartiets tobakkspolitikk som ikke har rot i virkeligheten.

I innlegget skriver Frps helsepolitisk talskvinne følgende:

«Arbeiderpartiet var ikke fornøyd med Fremskrittspartiets gjennomslag, og fremmet forslag om å stanse legaliseringen av e-sigaretter og innføring av forbud mot snus med smakstilsetning.»

Oppspinn og hykleri

Dette er rent oppspinn. Arbeiderpartiet er ikke imot e-sigaretter. I desember 2016 behandlet Stortinget endringer i tobakks-skadeloven. Her stemte Arbeiderpartiet for å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin.

Fakta er at Frps egen folkehelseminister i Folkehelsemeldingen foreslo å vurdere en utvidelse av røykeforbudet på offentlige plasser, innføre minimumsstørrelse på snusbokser, regulere utseende på sigaretter og stramme inn regelverket for tobakksalg på festivaler.

Det er ganske hyklersk av Frp å fremstille seg selv som skeptisk til en forbudslinje når partiet i regjering fremmer en annen politikk.

Tåkelegging eller desperasjon?

FrPs oppdiktninger om Arbeiderpartiets politikk er muligens et forsøk på å tåkelegge regjeringens politikk, eller et tegn til desperasjon med dårlige meningsmålinger.

Norge har gjennom WHOs tobakks-konvensjon art. 5.3 forpliktet seg til å hindre at tobakksindustrien får påvirke tobakks-politikken. På tross av dette valgte Frps helsepolitiske talskvinne på eget initiativ å invitere tobakksindustrien til en egen privat høring på Stortinget våren 2019.

Dette er en dødelig industri med en belastende historie som Frp velger å stå skulder ved skulder med.

Arbeiderpartiet er opptatt av å beskytte nye generasjoner mot tobakks-avhengighet.

Selv om antall røykere går ned, har det vært en dramatisk økning i snusbruk de seneste årene, særlig blant unge. I 2018 brukte 22 prosent av unge menn og 16 prosent av unge kvinner (16 -24 år) snus daglig.

Mango, kokos og lakris

For unge kvinner har bruken mer enn tredoblet seg på ti år. Spennende smaker som mango, kokos og lakris gjør at flere unge begynner med nikotinprodukter.

Smakstilsetninger er primært et virkemiddel for å rekruttere unge som ikke er nikotinavhengige, til å bli det.

Vi kan ikke være naive overfor tobakks-lobbyen. Derfor har Arbeiderpartiet foreslått et forbud mot smakstilsetning i snus og e-sigaretter. Dette er politikk som setter grenser for hva industrien kan bruke av virkemidler for å rekruttere nye generasjoner til tobakks-avhengighet.

Det er godt dokumentert at smakstilsatt snus og e-sigaretter bidrar til at flere unge begynner med nikotinprodukter.

Arbeiderpartiet og Frp er uenig i mange saker, eksempelvis privatisering av eldreomsorgen, innføring av skolemat eller klima.

La oss heller diskutere disse fremfor å oppkonstruere en uenighet om e-sigaretter og kartongvin. Dette er saker vi er enige om.