– Etter å ha studert nøye alle sider av denne juridiske debatten, så er denne administrasjonen enig i at etableringen av israelske sivile bosetninger på Vestbredden ikke i seg selv er inkonsistent med folkeretten, sa utenriksminister Mike Pompeo mandag.

Han tok dermed avstand fra en vurdering som USAs utenriksdepartement gjorde i 1978. Her ble det slått fast at Israels bosetninger på den okkuperte palestinske Vestbredden ikke er i overensstemmelse med folkeretten.

Vurderingen har vært et viktig grunnlag for USAs Midtøsten-politikk i over 40 år.

I resten av verden er det i stor grad enighet om at Israels bosetninger strider med folkeretten. Dette ble blant annet slått fast av FNs sikkerhetsråd helt på slutten av Barack Obamas periode som USAs president.

Bakgrunnen for dette synet er blant annet den fjerde Genèvekonvensjonen, som forbyr okkupantmakter å flytte deler av sin egen befolkning til okkuperte områder.

- Å si at etableringen av sivile bosettinger er i strid med internasjonal lov har ikke fremmet fredssaken, sier Pompeo, ifølge AP.

- Den harde sannheten er at det ikke vil finnes en rettslig løsning på konflikten og argumenter om hvem som har rett og hvem som har feil vil ikke skape fred.

Trump-administrasjonen har også tidligere tatt kontroversielle valg om Palestina-Israel-konflikten. I 2017 anerkjente Trump Jerusalem som Israels hovedstad, og besluttet at den amerikanske ambassaden så skulle flyttes dit, samt stengningen av PLOs kontor i Washington.