Wyoming får store inntekter fra gass og olje, og frykter at elbiler skal ødelegge næringen. Staten ligger i Midtvesten og er republikanskdominert. Nå foreslår republikanerne, med senator Jim Anderson i førersetet, en lov som skal forby salg av nye elbiler i staten innen 2035.

Det er samme år som Norge og EU vil forby salg av biler som kjører på fossilt brennstoff.
Les egen sak: EU enige om å forby salg av fossilbiler fra 2035

Går for gass

I Wyoming vil politikerne istedenfor satse på gassdrevne biler. De frykter også at infrastrukturen ikke vil klare å være på plass for å støtte president Joe Bidens mål om at halvparten av alle biler solgt i USA i 2030 skal være elektriske. I lovforslaget poengteres det at strømnettet må bli betydelig bedre, og det må bygges langt flere ladestasjoner, hvis Bidens mål skal følges.

– Vi veier opp for at California og Oregon har startet med å stoppe salg av nye fossile biler, sier Anderson til Fox Business, og legger til at de også er bekymret for det kraftig økte behovet for mineraler til batterier fra land som har dårlige miljølover. Han sa også at de er redd for hvordan farlig avfall i batterier skal gjenvinnes eller deponeres når elbilene blir ødelagt.

Selv om loven ikke vil forby bruk av elbiler i staten, mener politikerne at den vil sikre livsgrunnlaget for leverandører av fossilt drivstoff i staten.

Fra 2016: Statoil-sjefen tror elbilen utløser oljebransjens fall om fem år

Biden vil noe annet

President Joe Biden har altså lansert en målsetting om at 50 prosent av alle biler solgt i USA i 2030, skal være elektriske. Selv om det er bilprodusentene som skal stå for måloppnåelsen, har Biden lovet at staten skal være med å bygge ut infrastruktur for elbiler – altså ladestasjoner – samt sikre den amerikanske bilindustrien tilgang til mineraler som USA ikke selv produserer.

Det er også innført lover som skal gi forbrukere insentiver til å kjøpe elbiler, samt investere for å sikre tilgangen til halvledere som er nødvendige i produksjonen av elbiler. Du kan lese mer på Det hvite hus sin hjemmeside her.