Forrige uke ble det kjent at ingen banker tør å overføre penger til Flyktninghjelpens nødhjelpsarbeid i Iran. Årsaken er at bankene frykter at de blir rammet av USAs strenge sanksjoner mot i Iran, dersom de gjennomfører pengetransaksjonene.

Pengene, som også inkluderer norske øremerkede midler, skal gå til å hjelpe afghanske flyktninger og iranske flomofre.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, varsler at nødhjelpsarbeidet i Iran står i fare for å stanse opp hvis pengeoverføringene uteblir.

DnB bekrefter også overfor Nettavisen at de ikke finner internasjonale banker som kan bistå dem med Flyktninghjelpens pengeoverføringene til Iran.

Egeland etterlyser tydelige garantier fra USA om at banker som overfører penger til nødhjelpsarbeid i Iran, ikke rammes av det amerikanske sanksjonsregimet.

DnB sier at pengeoverføringsproblemet kan trolig løses ved at et «regelverk presiseres fra amerikansk side».

Ingen nye garantier

Nettavisen har vært i kontakt med Det amerikanske utenriksdepartementet og spurt om USA kan garantere for at bankoverføringer til nødhjelp i Iran ikke rammes av straffetiltak i form av sanksjoner.

Amerikansk UD vil ikke svare direkte på spørsmålet, men en talsperson henviser imidlertid til en uttalelse fra utenriksminister Michael Pompeo, som ble gitt under en felles pressekonferanse med Tysklands utenriksminister Heiko Mass 31. mai.

Les også: Politiker med advarsel til Iran og USA: – Kan gi ny migrantkrise i Europa

«Vi har vært ganske klare når det gjelder handel med Iran. Det er elementer som er sanksjonert og det er elementer som ikke er det. De elementene som er underlagt sanksjoner - vi vil gjøre vårt ytterste for å håndheve det amerikanske sanksjonsregimet som er innført - har blitt innført. Men for de som ikke er det – nødhjelpsvarer (humanitarian goods) og ting som er tillatt å flytte – enten de beveger seg gjennom INSTEX eller gjennom en annen mekanisme, så er de lovlige og hensiktsmessige og har lov til å fortsette under de sanksjonslovene som vi har innført,» lyder uttalelsen.

(INSTEX er et europeisk betalingssystem med Iran som er opprettet av Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Hensikten er at INSTEX skal bidra til at handel med Iran kan fortsette til tross for amerikanske sanksjoner).

- Tror de vil se galskapen i dette

Egeland blir ikke beroliget av amerikanernes uttalelse.

- Dette viser igjen at USA ennå ikke vil gi en klar garanti om at bankoverføringer som er nødvendige for å drive humanitært arbeid er lovlig og ufarlig, sier Egeland til Nettavisen.

- Vi har også tidligere hørt at nødhjelpsvarer «humanitarian goods» ikke skal rammes av sanksjonene. Men vi trenger mer enn varer til en iransk havn. Vi må ha pengene vi har fått fra Norge, EU, Sverige og flere andre vestlige land fram til våre hjelpearbeidere slik at de kan lede hjelpearbeidet, overvåke at alt går riktig for seg og identifisere de barn, kvinner og menn som nå lider mest nød, sier Egeland.

- Vi håper og tror at både amerikanske, norske og europeiske ledere ser galskapen i dette. Nå rammer amerikanske sanksjoner helt uskyldige afghanske flykningbarn, sier han.

- Norge er bekymret

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, uttalte til Nettavisen forrige uke at Norge er bekymret for de humanitære konsekvensene av USAs sanksjoner mot Iran.

Norge har i 2019 bevilget 15 millioner kroner til Flyktninghjelpens (NRC) innsats i Iran. Pengestøtten er knyttet til afghanske flyktninger og flominnsats, som følge av flomkatastrofen som rammet landet tidligere i år.

Foranledningen er at president Donald Trump kunngjorde i mai 2018 at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran, og gjeninnførte harde sanksjoner mot landet. De amerikanske sanksjonene rammer iransk oljeeksport, skipsfart og banker.