Så langt har minst 750 fullvaksinerte mennesker dødd etter av covid-19 selv om de var fullvaksinerte.

CDC bemerker at 142 av disse omkomne var asymptomatiske, eller ikke var relatert til covid-19, ifølge data fra som var ferdigstilt mandag, og utgitt fredag.

Centers for Disease Control and Prevention er en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet i USA.

Les også: Kun én av fire har lastet ned Smittestopp-appen

Asymptomatiske pasienter

CDC mottok 3.907 rapporter om personer som har blitt innlagt på sykehus med gjennombruddsfulle Covid-infeksjoner, til tross for at de er fullvaksinert. Av disse var mer enn 1000 av disse pasientene asymptomatiske, eller sykehusinnleggelsene deres var ikke relatert til covid-19.

76 % av sykehusinnleggelser og dødsfall fra gjennombruddssaker skjedde hos personer over 65 år.

Les også: Ny forskning: Koronaepidemi herjet i Øst-Asia for 20.000 år siden

Forsker ikke overrasket

– Forventet, uttaler Dr. Paul Offit, topprådgiver i Food og Drug Administration og barnevaksiner til nyhetskanalen CNBC.

CNBC utdyper at noen covid-19-infeksjoner omgår vaksinebeskyttelsen, selv om dette er meget sjeldent. Mange er asymptomatiske.

Vaksinene er svært effektive, men blokkerer ikke hver eneste infeksjon. Pfizer og Modernas kliniske studier i fase tre, viste at deres to-doseregimer var henholdsvis 95 % og 94 % effektive for å blokkere covid-19, mens Johnson & Johnsons «one shot»- vaksine ble funnet å være 66 % effektiv i sine studier.

– Det er like sannsynlig at du blir drept av en meteoritt som å dø av covid-19 etter en vaksine, uttaler ekspert på smittsomme sykdommer, Dr. Peter Chin-Hong, ved University of California i San Francisco, til CNBC, som en kommentar på dette.

Les også: Nedgangen i smitte stoppet opp etter flere runder med gjenåpning

Alfa, delta og mutasjoner spiller inn

Effektraten reduseres noe for varianter som alfa og delta, men studier indikerer at Pfizer-vaksinen har 88 % effekt mot delta-stammen etter to doser.

Public Health England har nylig kommet med en rapport som fastslår at 26 av 73 dødsfall forårsaket av delta-varianten rammet fullvaksinerte mennesker fra 8. juni til 14. juni.

De fleste dødsfall skjedde hos uvaksinerte mennesker.

Les også: «Skyhøyt» FHI-anslag var ikke høyt nok – nesten alle takker ja til koronavaksine