*Nettavisen* Nyheter.

USA sender klimasignal til Norge

Foto: (NTb scanåix)

- Litt pinlig at amerikanerne skal være før oss på dette, sier Greenpeace.

28.08.09 10:50

I dag blir ikke polområdene ansett som spesielt lukrative fiskeplasser på grunn av isen. Men etter hvert som isen smelter som følge av klimaendringer, vil disse områdene være attraktive for kommersiell fiske.

USAs handelsminister Gary Locke godkjente forrige uke en plan som forbyr amerikanerne fra å drive kommersiell fiske av blant annet torsk i de arktiske områdene inntil forskningsmiljøet har fått forståelse for det skjøre økosystemet.

Signal til Norge
The New York Times skriver i sin leder at dette er et signal fra Washington til andre arktiske land, deriblant Norge, Danmark (Grønland), Russland og Canada, som også har kommersielle interesserer tilknyttet de potensielle fiskeressursene under isflakene.

Ved dette viser USA at de rydder i eget hus før vitenskapen har slått fast om det faktisk er forsvarlig å drive kommersiell fiske i de arktiske områdene, skriver avisen.

Leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, mener også at dette er et klart signal til Norge om å ta problematikken med nordpolssmeltingen på alvor og etablere mekanismer som sikrer økosystemet på en forsvarlig måte.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Jeg synes jo at den amerikanske beslutningen er veldig positiv og det viser at de tar føre-var-prinsippet på alvor. Det første vi bør gjøre er å utforske og forstå det som åpenbarer seg under isen. Det er litt pinlig at amerikanerne skal være før oss på dette. Og når USA har banet vei for en slik beslutning, så er det naturlig at Norge følger etter, sier Gulowsen til Nettavisen.

- Når vi mister isen i Arktisk så går vi fra et is-økosystem til et hav-økosystem som verden ikke vet noe om, som også vil være en sårbar fase i lang tid fremover. Det kan jo være liv under der som ingen vet om, understreker Gulowsen.

Torsken vil forsvinne
Den norske klimaeksperten Asbjørn Aaheim ved CICERO Senter for klimaforskning, slo fast i en rapport som ble frigjort denne uken at fisk som torsk, og til en viss grad laks, vil i stor grad forsvinne fra den norske økonomiske sonen dersom havtemperaturen fortsetter å stige som følge av klimaendringene.

- Fiskeriene står for den størst usikkerheten når det gjelder økonomiske konsekvenser for klimaendringer i Norge. Der er det mulig at de verdifulle fiskene som torsken vil flytte ut av norske økonomiske soner og over til russisk sone, sier Aaheim til Nettavisen.

Aaheim utelukker ikke at torskestammen kan forflytte seg til Arktisk og dermed danne et større grunnlag for at disse områdene blir attraktive fiskeplasser når isen smelter.

- Det er ikke usannsynlig. Men samtidig er det stor usikkerhet rundt dette. Fiskestammene er veldig følsomme for temperaturen i havene. Man føler seg rimelig sikker på at torskestammen vil flytte på seg, men hvor vet man ikke, sier Aaheim.

- Denne rapporten baserer seg på forskning som er gjort, så den amerikanske holdningen er et uttrykk for føre-var-prinsippet, og det er nok en ganske sunn strategi. Det er stor usikkerhet når man setter i gang fiske i slike områder. Men det er ikke noe vi kan slutte oss til med forskning som er gjort – for det vet man veldig lite om, sier han.

Det internasjonale forskningsmiljøet har utarbeidet flere prognoser for når isen vil smelte i polområdene. Den mest pessimistiske prognosen er at isen forsvinner allerede i 2013.

Overfiske og forurensning
Ifølge Greenpeace er Nordsjøen allerede klimabelastet som følge av overfiske og forurensning, og er i ferd med å gå over i et økosystemskifte som delvis skyldes klimaendringer.

- Det er stor grunn til å tro at dette vil få negative konsekvenser. I tillegg har vi forsuring av havet, som er en indirekte konsekvens av klimautslipp. Det vil si at havet blir mer surt på grunn av CO2 i atmosfæren som oppløses til karbonsyre når det reagerer med havet. En del organismer vil få problemer med å overleve. Det som er skummelt er at for ti år siden trodde forskere at konsekvensene av dette ville komme først om hundre år. Men nå tror man at konsekvensene vil komme i løpet av vår levetid, og dette er dramatisk, sier Gulowsen.

Han mener dette er en del av CO2-problematikken som er betydelig underkommunisert i klimadebatten.

- Når CO2-konsentrasjonen øker i havet så blir det surere hav, og kalkdannede organismer som har kalkskjeletter er utsatt for karbonsyre. Surhetsintervaller hvor kalkdanning kan foregå er ganske smalt, og når det blir surere i havet så blir det flere organismer som ikke kan produsere kalk. Dette utgjør grunnstammen i havets økosystem, sier Gulowsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag