USAs økonomi bedre enn ventet

Foto: MICHAEL NAGLE (Scanpix)

Den amerikanske økonomien stiger mer enn ventet.

29.01.10 15:21

De amerikanske myndighetene la fredag frem de foreløpige tallene for bruttonasjonalproduktet i USA.

Anslaget av tallene for fjerde kvartal viser en oppgang på 5,7 prosent. Dette er det beste kvartalet som er registrert siden tredje kvartal i 2003.

Økonomene forventet at veksten i den amerikanske økonomien ville være på 4,5 prosent.

For hele 2009 falt derimot BNP i USA med 2,4 prosent. Det er den svakeste utviklingen som er registrert siden 1946.

Det private forbruket, som står for omlag 70 prosent av den amerikanske økonomien, steg med 2 prosent i fjerde kvartal. Dette var også sterkere enn oppgangen på 1,8 prosent som man hadde sett for seg.

Kjerneprisindeksen PCE steg med 1,4 prosent i fjerde kvartal. Her ventet analytikerne en oppgang på 1,3 prosent. I tredje kvartal steg denne indeksen 1,2 prosent.

GDP - USA
Gross Domestic Product. Tilsvarer bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge. Det mest brukte målet for (veksten i) samlet verdiskapningen i et land, inkludert både privat og offentlig forbruk samt investeringer, tillagt eksport, men fratrukket import. Målet er pengeverdi.

I USA kommer tallet i tre versjoner, først et anslag (advanced), så et foreløpig tall (preliminary) og til slutt et endelig tall (final). I USA fokuseres det mest på kvartalsvise tall som viser en årlig endringstakt. Fokus er på realveksten, altså korrigert for prisvekst.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.