Gå til sidens hovedinnhold

Useriøs fremstilling i Lokalavisen

Det er positivt at Lokalavisen Frogner spanderer 2,5 sider på KrF, men jeg finner det merkverdig at saken blir så fordreid. Den aktuelle saken fra Bbydelskartet er ikke referert! Ville det ha skjedd med andre partier?

Som KrFs representant ble jeg bedt om å gi en interpellasjon om alkoholpolitiske retningslinjer for Bydel Frogner, og dermed også fakta. Har det ikke interesse for Lokalavisen at av Oslos 1086 skjenke-og serverings-steder har Bydel Frogner 226. Byen har 753 uteserveringssteder, der Bydel Frogner har 132 steder + 217 steder for "lukkede selskap". I 1. kvartal av 2007 var det 72 saker meldt for ordensforstyrrelser, legemsfornærmelser, og legemsskader (2 knivskader ).

3 av 5 innleggelser ved Ullevål sykehus skyldes alkoholrelaterte lidelser. Det koster samfunnet ca. 20 mrd. årlig. Alkohol berører 1,5 mill personer.

Bystyret sa i sin høring om alkoholpolitikk at begrensende tiltak må gjøres i sentrum , og at omliggende bydeler også er berørt. Økt tilgang av alkohol gir økt bruk og skader. Ut fra interpellasjonen om alkoholpolitiske retningslinjer ble tiltak drøftet i Frogner bydelsutvalg. KrF vil at steder som driver seriøst, fortsetter, og gjerne gis Vertskapsbevis. (Frps forslag.) Mitt forslag om å "fryse" antall skjenkesteder ble nedstemt, men fikk flertall for å redusere skjenketiden med 1 time. Jeg refererte til utsagn av politiet at de ønsket et forbud mot piknik etter kl. 20.00 i Frognerparken. Dette blir hovedingrediens i 2,5 side i Lokalavisen! Lederartikkelen mener det er spørsmål om "Fellesskap eller forbud?" KrF vil fremholde at fellesskap også betyr å ta medansvar for det samfunn vi har, og de konsekvensene som alkoholbruk gir for mange, særlig unge. Alkohol er ofte innfallsvei for narkotika. Etter å ha arbeidet med forebyggende arbeid mot rusbruk i 15 år må jeg dessverre se at dette IKKE når frem alene, men må ha støtte av lover og forskrifter. KrF er faktisk ikke "gledesdreper" men vil verne liv og helse, og tror alle har evne til sosialt fellesskap og samtidig vise medansvar.

Alle er vi opptatt av miljøpolitikk. Vi vet konsekvensene, og tenker fremtid. Kan vi få et lignende engasjement i alkoholpolitikken i Bydel Frogner og tenke konsekvenser og fremtid?

Til slutt et hjertesukk: Kan vi få en mer seriøs (saklig) journalistikk i Lokalavisen Frogner, så tilliten til avisen gjenopprettes Særlig mot valgtider?Klara Lie (KrF)

Vararepr. Frogner Bydelsutvalg

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka