Enkelte som har vært syke med covid-19, kan utvikle forskjellige langtidsvirkninger, ofte kalt langtidscovid eller langvarig covid.

Man kan bli diagnostisert med lidelsen en stund etter å ha hatt sykdommen, og symptomene kommer ofte rundt 90 dager etter at selve covid-infeksjonen er over, uttalte epidemiolog Maria Van Kerkhove i Verdens helseorganisasjon (WHO) denne uka.

Les også: FHI: Smittetallene er betydelig mindre pålitelig enn tidligere

Noen av symptomene er tap av smak- og luktesans, trøtthet og tungpustethet.

Risikoen for å få langtidsvirkninger etter covid er ifølge forskerne større dersom man har vært innlagt, men det kan også forekomme hos folk som har hatt et mildere sykdomsforløp.

Men det er ennå uklart om omikronvarianten har endret hyppigheten av langtidsplager, og forskerne ønsker å få større klarhet i dette. WHO-epidemiolog Kerkhove sier imidlertid at det foreløpig ikke er noen indikasjoner på at andelen som får langtidsplager, vil endre seg som følge av omikronvarianten.

Barn og voksne rammes ulikt av langtidsplager, og britiske forskere og leger har utviklet klarere definisjoner av hva som regnes som langsiktig covid hos barn og unge for å få en bedre forståelse av symptomene, ifølge Sveriges Radio Ekot.

– Hos barn kan det tegne seg et annet bilde, hvor barnet er veldig plaget av trøtthet, depresjon, søvnvansker og den typen unnvikende symptomer, sier professor Petter Brodin, barnelege og førsteamanuensis i immunologi ved Karolinska Institutet til Ekot.

(©NTB)