Siden avtalen ble presentert i forrige uke, har ansvarlig statsråd, Olaug Bollestad (KrF), blitt anklaget for å unnlate å svare Stortinget om spørsmål i saken, skriver Stavanger Aftenblad.

Flere representanter i både Høyre og Frp bekrefter nå til avisen at de vil stemme mot avtalen.

Roy Steffensen i Frp mener livsverket fratas pelsdyrbønder uten at de blir riktig kompensert. Han stiller seg imot at kompensasjon skal beregnes basert på bokførte, og ikke reelle verdier.

– Jeg mener at kompensasjonen som ligger på bordet nå, fortsatt er for dårlig og dermed et brudd på forutsetningene for Venstre sitt gjennomslag om nedleggelse. Da føler jeg meg ikke forpliktet til å stemme for den fremforhandlede enigheten om kompensasjon, sier Steffensen til avisen.

Innstillingen for pelsdyrnæringen ble ferdigbehandlet av næringskomiteen torsdag denne uken. Den 13. juni bankes den etter alle solemerker gjennom i Stortinget.

Det er mellom 170 og 180 pelsdyroppdrettere i Norge i dag. Regjeringspartiene inngikk i slutten av mai en forbedret kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene der den økonomiske rammen for kompensasjon ble økt til 505 millioner kroner. Imidlertid skriver avisa Opp at den reelle verdien er på 2,3 milliarder kroner, ifølge analyseselskapet Oslo Economics.

(©NTB)