Fredag skrev Nettavisen om Helsedirektoratets (Hdir) bruk av innleggelsestall.

Det er Hdir som gir ut det som har blitt den mest brukte koronaoversikten de siste månedene: Antallet som ligger på sykehus hver dag.

Mange har trodd at denne viser antall koronapasienter på sykehus til enhver tid, men den viser i realiteten antall covid-positive pasienter på sykehus. Uansett hovedårsak til innleggelse.

Totalt har 22,4 prosent av innlagte siden mars 2020 hatt en annen hovedårsak. Tallet var oppe i 30 prosent i desember og vil ifølge FHI øke nå som en mer smittsom, mindre farlig variant er dominant.

Andelen som er lagt inn av en annen årsak er kjent fordi FHI oppgir begge tallene i sin oversikt over antall nye innlagte per uke. I sine ukerapporter fremhever FHI de innlagte med covid-19 som hovedårsak.

Men den reelle andelen koronainnlagte finner man ikke ut av før FHI kommer ut med sine rapporter i etterkant. Derfor ber Frp nå om en endring.

Les her: Helsedirektoratet oppgir misvisende innleggelsestall: – Det er alvorlig

Partiets helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, er en av de som ble overrasket over saken. Han visste ikke at oversikten gjaldt alle på sykehus med positiv koronatest.

– Det er skikkelig oppsiktsvekkende, fordi dette er opplysninger som brukes til å iverksette tiltak. Det er dette folk bruker når de snakker om hvor mange som havner på sykehus med covid-19. Og at 20 prosent ikke ligger der på grunn av covid-19, og nå oppe i 30 prosent de siste ukene, det har jo noe å si for de tiltakene som blir iverksatt.

Tirsdag var antall koronasmittede innlagte på 270.

Ber om endring

Hoksrud sier han legger merke til FHIs anslag om at andelen koronasmittede pasienter uten covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, vil øke. Dermed ønsker han nå en endring i statistikken.

– Med flere smittet vil det bare se enda verre ut. Det skaper mer frykt hos folk.

– Hva vil du de skal gjøre?

– Helsedirektoratet må nyansere dette mye mer. Jeg opplever stor tillit til helsemyndighetene og derfor lite diskusjon om tiltakene. Nå har vi den første ordentlige diskusjonen, og den kommer fordi helsemyndighetene viser at det er nyanser man ikke har fortalt godt nok om, sier Hoksrud, og viser til diskusjonen om skjenkestopp.

Les også: Omikron er viruset vi har ønsket oss - nå holdes Norge stengt for å beskytte sykehusene mot uvaksinerte

– Det er alvorlig fordi det er veldig viktig at man er åpen om denne typen informasjon for å ha tillit til tiltak og råd, sier han og ber Helsedirektoratet oppgi samtidige innleggelsestall for både covid-positive pasienter og kun de med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.

– Men Helsedirektoratet holder ikke dette skjult. Hvis man leser beskrivelsen på nettsiden deres, så står det at dette er innlagte pasienter med positiv koronatest.

– Ja, men poenget er at når man står på pressekonferanser og forteller det som man gjør, så oppfatter de fleste at det snakkes om noe annet. Det er viktig å være ærlig på hele bildet. Andre land har mer skeptisk og mindre tillit, og vi har god tillit. Når man gir hele bildet, så får man også stor forståelse når man stenger ned, fordi folk forstår hvorfor.

Nakstad forstår ikke misforståelsen

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier følgende til Nettavisen om kritikken fra Hoksrud.

– Vi ønsker oss mest mulig detaljerte data om covid-19-pasientene innenfor det som er praktisk mulig å registrere og er innenfor personvernregler. Hvis man ønsker en detaljert oversikt over hvor mange som legges inn med covid-19 som hoveddiagnose, må man se på tall fra NIPR (Norsk intensiv- og pandemiregister) i FHIs ukesrapporter. Hvis man ønsker en detaljert oversikt over hvilken belastningen covid-19-pasientene utgjør for sykehusene, må man se på antallet inneliggende covid-19-pasienter med isolasjonsbehov, som rapporteres hver dag.

Les også: Sliter med tomme lokaler: - Stusselig å se

– Vi forstår at dere mener disse tallene er relevante fordi de viser hvor mange innlagte som krever at det tas ekstra hensyn til smittevern, men forstår dere at mange har misforstått oversikten, og at måten den har blitt brukt på, blant annet i pressekonferanser, har fått det til å virke som om det var en oversikt over innlagte med covid-19 som hovedårsak?

– Antallet inneliggende pasienter med covid-19 som har isolasjonsbehov registreres helt korrekt. Men pasienter med covid-19 som hoved- eller bidiagnose registreres ikke i den daglige tellingen fra det tidspunktet de er avisolert, svarer Nakstad.

Les også: Fjernet støtte til pandemirådgivning til kriserammede småbedrifter. Nå truer konkursbølgen.

– Har dere forståelse for at hvis man misforstår denne oversikten, så virker pandemisituasjonen verre enn den egentlig er?

– Pandemisituasjonens alvorlighet for sykehusene avgjøres av hvor mange covid-19-pasienter som er inneliggende på intensivavdeling, og på sengeposter med samtidig isolasjonsbehov. Dette rapporteres helt korrekt i den daglige opptellingen i sykehusene, avslutter han.