Et nytt forslag fra helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vekker oppsikt. HOD ber om en endring i matloven som skal styrke Mattilsynets arbeid med smittesporing når smitte og sykdom sprer gjennom mat- og drikkevarer. Saken er på høring.

Regjeringen vil at du skal ha «plikt til å gi Mattilsynet adgang til private hjem og til å avgi prøvemateriale, samt plikt til å sende inn opplysninger og prøvemateriale til Mattilsynet», heter det i forslaget.

Det skal være tillatt både for forebygging og oppklaring av utbrudd av av alvorlig sykdom som kan skyldes næringsmidler.

Les også: Raser mot vegetar-tvang: - Skaper masse støy

Mattilsynet har i dag lov til å ta prøver av privatpersoners dyr og planter, og da er det ikke særlig inngripende å la dem få tilgang til folks kjøleskap også, ifølge høringsnotatet til HOD.

Professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, reagerer kraftig i en kronikk hos Dagbladet. Han mener HOD definerer sykdommene som skal gi lov til å ta prøver fra folks kjøleskap, så vagt at det forslaget går lenger enn smittevernloven.

Les også: Full krangel om kjønn i Sp: - Kua kalver, uansett hva oksen måtte føle

«Det er fristende å se forslaget i lys av situasjonen vi har levd i nå snart to år. Hensynet til å bekjempe smitte og sykdom er nå blitt så overordnet at kryper inn også på andre områder enn det rene smittevernet» skriver han.

– De senker terskelen

Graver får støtte fra Frps helsepolitisk talsperson, Bård Hoksrud, som bruker en sammenligning fra avisforsidene.

– Dette er jo Helse-Taliban!

– Jeg ser at statssekretæren sier at det kun skal skje i helt spesielle tilfeller, men du vet at det er folk som vil tolke dette slik at det skal kunne brukes i større grad. Kjøleskapet ditt skal du få ha i fred, sier Hoksrud og viser til Aftenpostens omtale av saken.

Les også: I dag møter Taliban USA og Vesten i Oslo

I likhet med jussprofessoren, setter også Hoksrud saken i sammenheng med pandemien.

– Nå ser vi nok en gang at når noen får lillefingeren – og vi har hatt masse inngripende tiltak i folks privatliv. Vi har stått i en pandemi og folk har akseptert mye, og nå er det noen som ser sitt snitt til å utvide dette på andre områder. Det må vi passe på, for den enkeltes frihet er viktig.

– Jeg tror de gjør det litt i skjul av at vi har stått i en pandemi, og at det ikke er mange som har fått med seg det som har kommet fram i dette forslaget.

Les også: Konsulent-boom ved oppløsning av Viken: - Parodien er komplett

– Det står at loven åpner for dette i dag, men at det da skal være svært spesielle tilfeller, men dette er å senke terskelen, konkluderer Hoksrud.

Vil balansere forslaget

I en e-post til Nettavisen skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i helse- og omsorgsdepartementet at man nå er i en innspillsfase.

– Denne saken handler foreløpig om et høringsforslag som er til behandling. Vi er i dialog med Mattilsynet og HOD tar med seg innspillene fra høringen i arbeidet videre. Vi er opptatt av å balansere behovet for privatlivet til den enkelte med behovet for å finne smittekilder for å hindre alvorlig sykdom og i verste fall død.

Les også: Støre har sett en tendens i Stortinget: - Påfallende

Dette er ikke noe Frp kan støtte, ifølge Hoksrud.

– Frp ble tuftet på kampen mot skatter, avgifter og offentlige inngrep. Den privates frihet har vært viktig for Frp i alle år, og da må vi være bevisst på hvilken mulighet vi gir til byråkratiet i å gå inn i folks liv sier han.

–Men hvis det kommer et utbrudd av en alvorlig smittsom dyresykdom som smitter gjennom mat, bør ikke Mattilsynet ha muligheten til å stoppe smittekjeden?

– Det kan man allerede, fordi det er smittevernloven som trer inn når det handler om liv og helse til en stor del av befolkningen. Det ligger en mulighet i lovverket, men de vil gjøre det enklere for myndighetene. Jeg mener vi skal være opptatt av hvor inngripende myndighetene kan gjøre overfor vanlige folk.