Til Klassekampen sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at regjeringen vurderer å opprette et statlig hydrogenselskap.

– Jeg har veldig tro på staten som entreprenør, og vi har jo også en historikk i Norge der statlige selskap blir veldig lønnsomme slik at fellesskapet får sin rettmessige del av fortjenesten. Det er Equinor et godt eksempel på, sier han.

– Det vi signaliserer nå er et klart brudd med den passive næringslivspolitikken som er blitt ført de siste årene, slår han fast.

Kan koste mer enn det smaker

Høyres næringspolitiske talsperson, Linda Hofstad Helleland, reagerer på utspillet.

– Han kan snakke om Statoil, men det er snart 50 år siden. Vi lever i en annen tid, sier hun til Nettavisen.

Hun trekker fram dette sitatet fra Vestre:

– Det kan være å sette i gang industrielle prosjekt som private bedrifter ikke vil satse på, å tenke mer langsiktig på prosjektert som kanskje ikke er lønnsomme i morgen, men som vi er trygge på kan bli veldig lønnsomme i fremtiden.

Hydrogen er ikke et eksempel på en bransje hvor næringslivet ikke vil satse, svarer Helleland.

– Det private satser jo. Det vi trenger er gode, attraktive rammebetingelser for denne satsingen. Men staten skal ikke stå i veien for bedrifter og investorer som ønsker å investere privat kapital i norske arbeidsplasser.

– Staten har vært en pådriver, men et større statlig eierskap må ikke bli et premiss for å gjennomføre det grønne skiftet.

Les også: Kolberg i sin nye bok: Ble vraket uten forvarsel

Hun er bekymret for at et offentlig hydrogenselskap kan utkonkurrere noen av de private.

– Store selskaper i Norge og Europa er i gang med hydrogensatsinger. Mitt spørsmål er: Hvilket signal er det Vestre sender til dem, når han nå er i ferd med å etablere en statlig konkurrent til selskapene som har investert i disse prosjektene? For dem er jeg redd det vil fremstå som skadelig for utviklingen av hydrogensatsingen i Norge.

Startvansker

Hydrogen er ikke en fornybar energikilde, slik som sol, vind eller vann, men heller en miljøvennlig energibærer som kan produseres med kraft fra fornybare kilder.

Hydrogen kan brukes til mye forskjellig, inkludert som erstatter for drivstoff i skipsfart og i biltrafikken, og som brensel til kraftproduksjon og oppvarming.

Les mer: Aker Clean Hydrogen-sjefen med oppsiktsvekkende melding om prisen på hydrogen

Helleland trekker fram at Solberg-regjeringen gikk ut med et veikart for hydrogensatsingen.

Hva gjelder igangsatte prosjekter nevner hun Glomfjord Hydrogen, Nordkraft, og Varanger Kraft, samt pilotprosjekter som er lovet gjennom veikartet.

Også Hydro, Aker og Yara flørter også med hydrogenindustrien.

Men alt er ikke rosenrødt enda. E24 skrev denne uka at flere hydrogenselskaper på Oslo Børs fortsatt står uten tallfestede inntekter fra sine hydrogenavtaler.

– Næringen ønsker en satsing

– Nå må det bli slutt på høyres ideologiske skylapper. Hvorfor lytter ikke Helleland til NHO, som ber om nettopp tettere offentlig privat samarbeid for å utvikle ny grønn eksportindustri? spør Masud Gharahkhani.

Han er Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, og ber Høyre følge med på hva næringslivet ber om på hydrogenfronten.

Les også: Toppbyråkratene i UD drar inn høyere lønn enn sjefen sjøl

– Så sent som under den åpne budsjetthøringen i næringskomiteen forrige uke fikk vi tydelige signaler fra næringslivet om behovet for høyere ambisjoner og en langt mer kraftfull satsing på dette området.

Gharahkhani er uenig med Helleland i at et nytt hydrogenselskap vil hindre at næringen mister tilgang til nødvendig kapital.

– Dette handler ikke om å fortrenge privat kapital men å sikre en partnerskap med næringslivet som styrker vår konkurransefortrinn. Da vil statlig eierskap og kapital spille en viktig rolle. Skal Norge være en verdensledende industrinasjon som kutter utslipp og skaper nye arbeidsplasser må vi ha en stat som viser muskler.

Les også: President Biden duppet tilsynelatende av under åpningstalene på toppmøtet

– Så er det ideologiske forskjeller i norsk politikk. Vi ønsker at naturresurser skal eies av fellesskapet, bidra til å skape arbeidsplasser i Norge og finansiere velferdsstaten vår. Det er jo kjent at Frp ville selge eierskapet til utlandet når vi fant oljen i Nordsjøen, og nå er Høyre tydeligvis ikke opptatt av at fellesskapet skal eie naturressursene vi skal bygge grønne energikilder av, avslutter han.