Se klipp: Full klinsj i «Debatten»:

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum gikk tidligere torsdag hardt ut mot kommuneansatte som går ut i streik, uten å ha tapt penger på pandemien eller risikert å miste jobben.

I kveldens episode av «Debatten» fulgte han opp utspillet. Det vakte ulike reaksjoner.

– Jeg er ikke arbeidsgiver for verken sykepleiere eller lærere. Det som er mitt poeng er at det siste året har vi vært i en ekstrem krise i Norge, og over 400.000 arbeidstakere har vært arbeidsledige eller permittert. Mange av disse er også utsatt for publikumskontakt med covid-19 risiko, utdypet Stavrum i programmet.

Les også: Streiker mot lønnstilbud på 22.000 kroner i trygge kommunale stillinger

– Umusikalsk

Stavrum fulgte opp med å si at han mener det er umusikalsk at de yrkesgruppene som verken har tapt penger eller frykter for sine arbeidsplasser går ut i streik når pandemien fremdeles ikke er over.

Det var Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund uenig i. Hun la vekt på at det er stor mangel på sykepleiere i Norge.

– Vi mangler 7.000 sykepleiere allerede i dag. Vi streker på vegne av sykepleiere, men også på vegne av samfunnet for at folk skal kunne ha de tjenestene de har krav på, oppga hun til programleder Solvang.

Hun utdypet:

–Jeg mener bestemt at det er viktig at vi ser på det samfunnsansvaret som arbeidsgivere har, for å klare å rekruttere og beholde livsnødvendig kompetanse som sykepleiere og helsearbeidere er, samt lærere.

Hun henvendte seg til Stavrum:

– Det her er nettopp på grunn av din trygghet og sikkerhet når du en eller annen gang blir syk, eller en av dine pårørende blir syke. Det er nettopp derfor vi streiker. Sykepleiermangelen er så stor at vi ser behov for et lønnsløft over den rammen som ble lagt ut i dag.

Les også: LO og YS: – Et resultat vi kan leve med

– Ikke jobbet gratis

– Mitt svar er fortsatt at de gruppene som har hatt det tøft i det året som har vært - det er nettopp de som betaler skatter og finansierer offentlige tjenester, svarte Stavrum til dette.

– Du kan ikke mene at vår gruppe ikke har hatt et tøft i år? kontret Larsen.

Til dette understreket Stavrum at de har fått lønn for arbeidet.

– Det er ikke sånn at dere har jobbet gratis, sa han.

Les også: Over 7.000 lærere og helsearbeidere tas ut i streik

– Burde gjort som de andre forbundene

Larsen la vekt på den enorme risikoen og belastningene sykepleierne har gjennomgått under pandemien.

– Når jeg og du gikk på hjemmekontor, så gikk de i uniform hvor man ikke engang får dekket skoene sine. Uten smittevernutstyr, som frontsoldater i det som blir kalt for en krig. Du kan ikke mene at dette ikke var tøft, spurte hun Stavrum.

Stavrum presiserte igjen at det å gå til streik for et krav som er over det alle andre i Norge har mottatt, i en situasjon hvor det er veldig vanskelig for mange i Norge er umusikalsk.

– Jeg mener at de ikke burde streike, og gjort som de tre andre store forbundene.

– Det er våre plikt som sykepleiere å gi beskjed når det går ut over pasientsikkerheten. Det gjør det i dag. Mangelen på sykepleiere er kritisk, svarte Larsen på dette.

Mener «alle» er tjent med streiken

Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune, spurte Stavrum om når han mener det egentlig passer med denne streiken for lønnsøkningen.

– Det er typisk at dette dukker opp. Jeg har aldri hørt at du sier når det passer med denne lønnsøkningen, sa han.

Til dette svarte Stavrum:

– Jeg har aldri etter 40 år i yrket hørt at lærere mener at de har tjent nok. Lærere har ment at de har tjent lite. Mitt poeng er at i år, når pandemien fortsatt er her. Veldig mange andre yrkesgrupper har gått ned i lønn og tapt penger. Da er det umusikalsk å gå til streik.

– Jeg mener at de ikke skal gjøre det under pandemien når lønnstilbudet er så bra. Det er mer lønnvekst enn folk flest, og høyere enn de som jobber i offentlig konkurranseutsatt sektor. Disse har ikke lidd økonomisk, fortsatte Stavrum.

– Alle er jo tjent med at vi klarer å rekruttere folk til disse jobbene, sa Handal.

Les også: Helsearbeidere tas ut i streik: – Vil ikke ramme koronahåndteringen

– For liten privatsektor

Forhandlingsleder Handal presiserte at det er mulig å gi en lønnsvekst innenfor den solidariske lønnsdannelsen i Norge.

– Gjør vi ikke dette så vil denne ubalansen fortsette, sa Handal.

Til dette svarte Stavrum:

– Det store problemet i Norge er jo ikke at vi har en for liten offentlig sektor. Det store problemet er at det er en for liten privatsektor. Konkurransesektoren sliter i konkurransen. Da kan du ikke la offentlige ansatte være lønnsledende. Det er det som er hele poenget.

– Vil det være musikalsk noen sinne at offentlig ansatte streiker? spurte programleder Solvang sjefsredaktøren.

– Absolutt. Personlig har jeg mer sympati for sykepleiernes lønnskrav, bare for å ha sagt det.

Les også: Helsearbeidere tas ut i streik: – Vil ikke ramme koronahåndteringen