Gå til sidens hovedinnhold

- Utbredt bruk av tvang på norske sykehjem

Oslo (NTB): Ansatte ved sykehjem ser seg ofte nødt til å bruke tvang overfor de eldre, ifølge en ny studie. Formålet er å beskytte pasienten, seg selv og andre beboere.

I studien, som er publisert i den nyeste utgaven av Tidsskrift for Den norske legeforening, hevdes det at lovverket er i utakt med virkeligheten og derfor brytes ofte.

Så sent som i 2009 kom det en ny lovhjemmel som hadde som mål å begrense tvangsbruken, men resultatene i studien viser at sykehjemsansatte stadig bryter loven.

- Det er trolig mange tusen pasienter som hver uke utsettes for en eller annen form for tvang eller frihetsberøvelse. Det foregår veldig mye tvang der loven ikke blir brukt. På noen områder mener vi det er grunn til å spørre om loven er i utakt med både profesjonsetiske verdier og virkeligheten i sykehjem, sier lege og forsker Reidar Pedersen ved Universitetet i Oslo til tidsskriftet.

Mangel på tid, omfattende krav til vedtak og tungvinte IT-systemer oppgis som vanlige årsaker. Også mangel på personell og kompetanse skaper problemer, hevder de 65 sykehjemsansatte som er intervjuet i studien.

Pedersen mener det er behov for å diskutere om det er mulig å lage en lov som er mer tilpasset behovene hvis funnene i studien stemmer overens med erfaringer andre steder. (©NTB)

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin