Hvert tredje sekund blir en jente under 18 år giftet bort. Dersom denne trenden fortsetter vil 134 millioner unge jenter bli giftet bort før 2030. Mange av disse jentene vil være under 15 år.

I anledning den internasjonale jentedagen 11. oktober gir Redd Barna ut rapporten «Working Together to End Child Marriage» , der det tydelig kommer fram hvor viktig utdanning er for å forhindre barneekteskap.

Hele 87 prosent av alle gifte jenter mellom 15 og 18 år går ikke på skole. En satsing på utdanning for jenter i denne aldersgruppen, er derfor viktig for å få bukt med barneekteskap.

Større risiko

Jenter som har falt ut av skolen har større risiko for å bli giftet bort som barn, og samtidig er barneekteskap ofte årsaken til at jentene ikke fullfører utdanningen, konstaterer Redd Barna.

– Den svært uheldige kombinasjonen av fattigdom og kjønnsdiskriminering får mange familier til å konkludere med at deres døtre vil få et bedre liv som koner og mødre, enn ved å få utdanning, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

Går ikke fort nok

Til tross for at man har klart å unngå 25 millioner barneekteskap det siste tiåret, vil ingen utviklingsland nå FNs bærekraftmål om å avskaffe barneekteskap innen 2030.

I verden i dag er én av fem kvinner og jenter, 650 millioner, giftet bort som barn.

– Vi ser fremgang, men det går ikke fort nok. Med dagens tempo vil vi ikke nå FNs bærekraftmål om å utslette praksisen med barneekteskap før i 2084, og det er 50 år for sent, sier Lange.

(©NTB)