OSLO (NTB): Tor Langbach som er direktør for Domstoladministrasjonen, fastslår overfor Dagbladet at Breivik dersom han blir dømt tilregnelig, vil få forvaring med maksramme på 21 år og at påtalemakten må bringe saken inn for domstolen på nytt dersom den skal forlenges.

- Det som avgjør om han blir sittende, er faren for gjentakelse. Den skal være sterk og tydelig. Dette er det en dommer som skal ta stilling til. Dét er det politikerne som har bestemt, sier han.

Også ved utilregnelighet og tvungent psykisk helsevern er det faren for gjentakelse som blir avgjørende.

- La oss si at han hadde en psykose, får behandling og blir frisk. Hvis det var sykdommen som fikk ham til å gjøre som han gjorde, faller da gjentakelsesfaren bort, og han må løslates. Dette er konsekvensen av hva politikerne har vedtatt, og dette er bindende for retten, uansett, sier Langbach.

Dagbladet har også stilt spørsmålet til forsvarer Tord Jordet, rettpsykolog Pål Grøndahl samt bistandsadvokater og professorer i strafferett og rettsvitenskap. Alle er klare på at man ikke kan utelukke at Breivik slipper ut en gang. (©NTB)

Nettavisen følger domsavsigelsen direkte fra Oslo tinghus.

HTML EMBED