Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

- Betydelig risiko for at nedrustning-prosessen  vil havarere

USAs president Donald Trump møter Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore tirsdag 12. juni.
USAs president Donald Trump møter Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore tirsdag 12. juni.
Sist oppdatert:
Fredsforsker understreker at både USA og Nord-Korea har trukket seg fra avtaler tidligere.

Tirsdag formiddag norsk tid kunne USAs president Donald Trump vise til en felles erklæring hvor Nord-Korea tilsynelatende forplikter seg til fullstendig atomnedrustning på Korea-halvøya. Erklæringen ble signert av Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un under toppmøtet i Singapore.

Men ekspertenes dom er at erklæringen først og fremst er en generell intensjonserklæring med føringer om veien videre.

- Ordbruken i erklæringen er i stor grad gjenbruk av ordbruk vi kjenner fra tidligere erklæringer helt tilbake til Kim Il-sungs tid. Jeg ser på det mer som en felles visjon enn en nedrustningsavtale. Det virkelige arbeidet begynner nå, hvor de må finne en vei videre mot disse målene, sier atomforsker Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt til Nettavisen.

Atomforsker Halvor Kippe

- Erklæringen sier ingenting om hvordan og i hvilken rekkefølge ulike trinn i en sånn prosess skal skje. Det kan bli utfordrende å beholde enigheten underveis i dette, etter hvert som de videre samtalene på lavere nivå blir mer konkrete. Tidligere har Nord-Korea stanset produksjon av våpenplutonium og testing av missiler under liknende prosesser, helt til uenigheter har ført til at produksjonen og testingen har startet igjen, sier Kippe.

- Betydelig risiko for havari

Direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO), Henrik Urdal, sier det er stor fare for at partene ikke vil lykkes med den videre prosessen.

- Det er et intensjonsdokument. Det er viktig at det kommer på plass, men dette er en formulering som Nord-Korea har ønsket seg. Trump gikk veldig høyt ut på banen tidligere og sa at man måtte få en fullstendig, verifiserbar og irreversibel atomnedrustning. Det har man ikke fått nå. Dette blir en gradvis prosess med tillitsbygging, sier Urdal.

- Det er en betydelig risiko for at prosessen vil havarere, sier Urdal.

- USA har trukket seg fra avtaler tidligere - nå sist med Iran-avtalen. Det underminerer USAs troverdighet som en avtalepartner. Nord-Korea har også lovet nedrustning tidligere, uten at de har fullført. Det er betydelig tillitt som skal bygges opp over tid for at Nord-Korea skal gi fra seg atomvåpnene som de har i dag, sier han.

Utgangspunktet for toppmøtet var forhåpninger om at Nord-Korea skulle kvitte seg med sitt atomvåpenarsenal i bytte mot en sikkerhetsgaranti fra USA.

- Det er veldig uklart hva nordkoreanerne reelt sett ønsker seg av motytelser for at de skal stanse tester og tillate inspeksjoner, som er de helt konkrete første stegene i prosessen. Atomvåpnene er det som utgjør Nord-Koreas sikkerhetsgaranti i dag. Det at de skal gi dem opp på en enkel måte, er vanskelig å se for seg, men ikke en umulighet, sier Urdal.

PRIO-direktør Henrik Urdal.

- Kunne man forvente et annet utfall av toppmøtet, Urdal?

- Nei, jeg er ikke overrasket over at det man har så langt er en intensjon. Jeg er litt overrasket over at Trump tilsynelatende har lagt amerikanske styrker og militærøvelser (med Sør-Korea red.anm.) på bordet, fordi det er et kort han kunne spilt senere i forhandlingene. Dette er nok myntet litt på hjemmebane, fordi det er kostbart at USA engasjerer seg militært på ulike arenaer ute i verden, sier han.

Urdal henviser til Trumps oppsiktsvekkende uttalelse om at han ønsker å avslutte de felles militærøvelsene med Sør-Korea. De årlige øvelsene har provosert Nord-Korea kraftig, og blitt tilsynelatende oppfattet som forberedelser til en invasjon.

Se det historiske møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-Un
{"zone_id":"717","preview_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1528806200203651\" class=\"yp\" data-config='{\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"autoplay\":false,\"player\":\"sp\",\"floating\":2,\"part_id\":203651,\"no_ad\":true,\"addons\":\"100\",\"time\":0}'></script>","content_provider":{"name":"PMG Content Production","id":287},"searchable_type":"part","name":"Se det historiske møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-Un","program":{"name":"NOR","id":1349},"ia_tag":"<figure class=\"op-ad\"><iframe>&nbsp;<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1528806200203651\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":2,\"part_id\":203651,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script></iframe></figure>","publish_at":"2018-06-12 06:22:00","images":{"s_720":"https://cdn-b.youplay.se/part/partimage/203651/s_720/354fa8505a.jpg","s_360":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/203651/s_360/354fa8505a.jpg","share":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/203651/share_image/354fa8505a.jpg","s_108":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/203651/s_108/354fa8505a.jpg","s_85":"https://cdn-b.youplay.se/part/partimage/203651/s_85/354fa8505a.jpg","s_158":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/203651/s_158/354fa8505a.jpg","s_48":"https://cdn-b.youplay.se/part/partimage/203651/s_48/354fa8505a.jpg"},"embed_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1528806200203651\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":2,\"part_id\":203651,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script>","description":"<p>Tirsdag 12. juni 2018 ble en historisk dag, da en sittende amerikanske president møtte for første gang Nord Koreas øverste leder<br></p>","id":203651,"wordpress_tag":"[YouPlaySinglePlayer video=\"717,1349,203651\" time=\"0\" yot floating=\"2\" ]","seconds":18,"minutes":1}

Fakta: Fakta om slutterklæringen fra Singapore-møtet

Klikk for å åpne faktaboksen

Dette er hovedpunktene i slutterklæringen fra Singapore-møtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un:

* USA og Nord-Korea forplikter seg til å opprette nye forbindelser mellom de to land i tråd med de to folkenes ønske om fred og velstand.

* USA og Nord-Korea vil i fellesskap forsøke å bygge et varig og stabilt fredsregime for Koreahalvøya.

* Nord-Korea viser til Panmunjom-erklæringen fra 27. april 2018 og forplikter seg til å arbeide for full kjernefysisk nedbygging på Koreahalvøya.

* USA og Nord-Korea forplikter seg til å finne levninger etter krigsfanger og personer som ble erklært savnet i Koreakrigen, og umiddelbar repatriering av dem som allerede er identifisert.


- Et viktig punkt i erklæringen

Nord-Korea-ekspert Geir Helgesen mener det er både historisk og positivt at de tidligere erkefiende nå møtes på tomannshånd i Singapore for å stake ut en ny retning. Men også han understreker at erklæringen bærer preg av generelle vendinger.

- Jeg synes de har tatt et skritt i riktig retning, men ikke sånn at buksene sprekker, sier leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, til Nettavisen.

- Det er veldig generelt. Mange har sagt at det ikke er noe nytt i denne erklæringen. Det som er nytt er at de to statslederne skriver under og betrakter det som første steg mot atomnedrustning på Koreahalvøya og etableringen av positive relasjoner mellom Nord-Korea og USA, sier Helgesen.

- Det jeg legger stor vekt på er at det i punkt tre henvises til Panmunjom-erklæringen fra 27. april 2018 som ble inngått av Kim og Moon (Sør-Koreas president). Det er en veldig viktig avtale, og det er veldig viktig at den blir nevnt i Trump og Kims avtale fordi den verifiserer at samarbeidet mellom Sør-Korea og Nord-Korea ikke skal glemmes i alt hurraoppstyret om at USA og Nord-Korea møtes. Sør-Korea er det landet som er aller viktigst i den videre prosessen, sier han.

Nord-Korea-forsker Geir Helgesen

- Kunne vi forventet noe mer ut av dagens toppmøte, Helgesen?

- Nei, det tror jeg bestemt ikke. Det har vært en del møter i Øst-Asia hvor det ikke har kommet noen erklæringer i det hele tatt. Det er altså ikke lederne som skal lage avtalene, men embetsfolk, jurister og så videre. Nå har lederne av Nord-Korea og USA sagt at de vil gå denne veien. USA har nærmest lovet Nord-Korea å hjelpe dem med å komme seg på fote. Sør-Korea, Japan og Kina støtter også opp om dette her. Det betyr at embargoen må avvikles. Om det vil komme på én gang eller etappevis, er vanskelig å si, sier Helgesen.

Trump uttalte på pressekonferansen etter toppmøtet at han ikke hadde noen tidsbestemte planer om når sanksjonene mot Nord-Korea eventuelt skulle oppheves, men utelukket ikke at det vil kunne skje straks landets kjernevåpen ikke lenger er operative.

Han gjentok imidlertid gang på gang at nedrustningsprosessen i Nord-Korea skulle starte «snart», uten at han redegjorde for noen konkret tidslinje.

- En østasiatisk forhandlingstradisjon

Helgesen sier det østasiatiske forhandlingstradisjonen skiller seg ut fra det vi er vant med fra forhandlinger i Vesten.

- Det som er annerledes her, er at lederne møtes før embedtsmennene har gjort jobben sin med å lage detaljerte kjøreplaner om hvor de skal gå. Det er slik man gjør det i Vesten. Dette er mer en østasiatisk måte å gjøre ting på, hvor lederne møtes først og snakker sammen, og staker ut en retning. Deretter overlates den videre jobben til embetsfolk og diplomater, sier Helgesen.

Her signerer Kim-Jong-Un og Donald Trump den historiske erklæringen
{"zone_id":"717","preview_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1528806200203672\" class=\"yp\" data-config='{\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"autoplay\":false,\"player\":\"sp\",\"floating\":2,\"part_id\":203672,\"no_ad\":true,\"addons\":\"100\",\"time\":0}'></script>","content_provider":{"name":"PMG Content Production","id":287},"searchable_type":"part","name":"Her signerer Kim-Jong-Un og Donald Trump den historiske erklæringen","program":{"name":"NOR","id":1349},"ia_tag":"<figure class=\"op-ad\"><iframe>&nbsp;<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1528806200203672\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":2,\"part_id\":203672,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script></iframe></figure>","publish_at":"2018-06-12 08:22:00","images":{"s_720":"https://cdn-b.youplay.se/part/partimage/203672/s_720/77abb936a6.jpg","s_360":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/203672/s_360/77abb936a6.jpg","share":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/203672/share_image/77abb936a6.jpg","s_108":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/203672/s_108/77abb936a6.jpg","s_85":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/203672/s_85/77abb936a6.jpg","s_158":"https://cdn-a.youplay.se/part/partimage/203672/s_158/77abb936a6.jpg","s_48":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/203672/s_48/77abb936a6.jpg"},"embed_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1528806200203672\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":2,\"part_id\":203672,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script>","description":"<p>USA´s president Donald Trump og Nord Koreas diktator har skrevet under en erklæring, hvor USA forplikter seg til å gi Nord-Korea sikkerhetsgarantier mens Nord-Korea lover jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya.</p>","id":203672,"wordpress_tag":"[YouPlaySinglePlayer video=\"717,1349,203672\" time=\"0\" yot floating=\"2\" ]","seconds":4,"minutes":2}

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!