*Nettavisen* Nyheter.

- Ekstremt sannsynlig det er menneskeskapt

Foto: Christensen, Marte (NTB scanpix)

Det er 95 prosent sikkert at menneskene er hovedårsaken til klimaendringene, fastslår FNs klimapanel.

27.09.13 15:31

Stockholm (NTB-Reuters):Nå haster det, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Fredag legger klimapanelet fram den første delen av sin femte rapport siden 1990, med vitenskapelige vurderinger av årsakene til den globale oppvarmingen.

- Det er oppnådd enighet, bekreftet en talsmann for FNs klimapanel, Jonathan Lynn, fredag morgen.

Forskere og representanter for verdens regjeringer har denne uken sittet samlet i Stockholm, der de har tatt for seg punkt for punkt i sammendraget av rapporten.

- Den vanskelige jobben er gjort, sa en forsker etter at natten var tatt i bruk for å komme til enighet om de viktigste funnene.

Ekstremt sannsynlig
Klimapanelet slår nå fast at det er 95 prosent, eller «ekstremt sannsynlig», at borparten av klimaendringene siden midten av det 20. århundre er menneskeskapte. Dette er en oppjustering fra 90 prosent i 2007 og 66 prosent i 2001.

Den globale oppvarmingen har de siste årene bremset opp, men FNs klimapanel anser dette for å være midlertidig.

Hetebølger
Klimapanelet spår derfor flere hetebølger, mer tørke, mer flom og stigende havnivå dersom det ikke blir satt i verk dramatiske tiltak for å bremse utslippet av klimagasser.

Nesten 200 land er enige om å jobbe fram en avtale om å bekjempe den globale oppvarmingen, delvis ved å gå over fra fossile energikilder som olje og kull til fornybar energi som sol og vind.

Mot Paris
På politisk side rettes blikket nå framover mot Paris i 2015. Der er målet å ro i land forhandlingene om en global klimaavtale som havarerte i København i 2009.

Den nye rapporten fra FNs klimapanel vil ytterligere vise alvoret for verdens politikere, mener miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Han har de siste dagene vært med på møter i New York med en rekke andre land, deriblant store utslippsland som Kina og USA.

- Det har vært enighet blant landene om at det nå haster med å komme med konkrete mål for kutt i utslippene, sier Solhjell til NTB.

- Dette gjør at jeg er blitt mer optimistisk med tanke på å få på plass en ny stor klimaavtale i Paris, sier han.

- Temperaturen vil trolig stige 1,5 grader
Temperaturen på jorda vil trolig ligge 1,5 grader høyere i 2100 enn den gjorde i 1900, spår FNs klimapanel.

- Det vil kreve store reduksjoner i utslipp av drivhusgasser om vi skal forhindre ytterligere klimaendringer, sier Thomas Stocker, en av de to som har ledet utformingen av klimapanelets siste rapport.

Rapporten som ble lagt fram i Stockholm fredag, tar kun for seg den rent vitenskapelige delen av klimaproblemene og er den første av fire delrapporter som skal legges fram i løpet av de neste månedene.

Ifølge rapporten vil temperaturøkningen fram mot 2035 trolig bli på mellom 0,3 og 0,7 grader.

Ifølge Stocker vil gjennomsnittstemperaturen i 2100 trolig ligge 1,5 grader høyere enn den var i 1900, under forutsetning av at utslippene av drivhusgasser begrenses. (©NTB)

Fakta om observerte klimaendringer

* Siden 1850 har hvert eneste tiår vært varmere enn det foregående. Det første tiåret etter årtusenskiftet er det varmeste som er målt hittil. Temperaturen på jordas overflate steg med 0,89 grader fra 1901 til 2012.

* Havnivået har steget med 19 centimeter siden 1901. Sjøisen på Nordpolen, isbreer over hele verden og permafrosten i Sibir har krympet. De siste to tiårene har også isdekket på Grønland og på Sørpolen krympet.

* Den globale oppvarmingen har påvirket forekomsten av ekstremvær. I enkelte regioner forekommer hetebølger sannsynligvis hyppigere enn før. I Nord-Amerika forekommer kraftig nedbør høyst sannsynlig hyppigere enn før.

* De siste 15 årene har oppvarmingen på jordoverflaten stagnert. Årsakene er usikre, men vulkanske utslipp og en nedgang i solaktiviteten kan være deler av forklaringen.

(Kilde: FNs klimapanel) (©NTB)

Fakta om årsaker til klimaendringe

* FNs klimapanel skriver i sin femte hovedrapport at det er «ekstremt sannsynlig» at mesteparten av den globale oppvarmingen siden 1950 er menneskeskapt. «Ekstremt sannsynlig» er definert som en sannsynlighet på 95– 100 prosent.

* Den viktigste årsaken til klimaendringene er utslipp av CO2. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt med om lag 40 prosent siden førindustriell tid. Utslippene skyldes bruk av fossile brensler, avskoging og dels også sementproduksjon.

* Partikkelutslipp har sannsynligvis bidratt til å begrense den globale oppvarmingen noe.

* Utslipp fra vulkaner og endringer i solstråling har ikke påvirket klimaet i vesentlig grad.

(Kilde: FNs klimapanel) (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.