Gå til sidens hovedinnhold

- Kan skaffe seg fire nye atomvåpen

Nord-Korea vil starte opp igjen omstridt atomanlegg.

Det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA melder tirsdag at landet vil starte opp igjen det omstridte atomanlegget i Yongbyon, som ble stengt i 2007 som et ledd i en internasjonal avtale om Nord-Koreas atomprogram.

Atomforsker Halvor Kippe tror Nord-Korea vil kunne skaffe seg ytterligere to til fire kjernevåpen om reaktoren settes i drift. Men det kan ta opp mot fire år før plutoniumet kan benyttes til kjernevåpen.

- Hvis Nord-Korea gjør alvor av å starte opp igjen Reaktor to i Yongbyon, så vil det for det første trolig ta noen måneder før den er klar til oppstart. For det andre har de så vidt vi vet bare ferskt brensel nok til én reaktorkjerne. Reaktoren vil ved oppstart typisk kjøres imellom ett og et halvt og to år før brenselet kan tas ut, sier atomforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Halvor Kippe, til Nettavisen.

- To til fire kjernevåpen
- Etter å ha kjølt ned brenselet i noen uker i et vannbasseng, vil Nord-Korea trenge cirka et halvt år på å skille ut plutonium fra brenselet i reprosesseringsanlegget sitt, dersom de har rukket å gjøre dette operativt igjen. Da vil de kunne legge rundt 10 til 17 kilo med plutonium av våpenkvalitet til beholdningen sin, dersom vi antar at svinnet er minimalt. Det er nok til ytterligere to til fire kjernevåpen. Da har det gått cirka to og et halvt til tre år. Deretter kommer den tiden det tar å støpe plutoniumet og sette sammen selve våpnene/ladningene, sier Kippe.

Ingen i Vesten vet nøyaktig hvor mange kjernevåpen Nord-Korea besitter per dags dato. Men ifølge et estimat gjort i en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt, kan Nord-Korea ha mellom seks og 30 kjernelandinger.

«Den resterende plutoniumbeholdningen er anslagsvis tilstrekkelig til alt fra seks til over tretti kjerneladninger, hvor det lavere antallet er klart mest sannsynlig, og hvor et høyere antall svarer til svært lavt svinn og at Nord-Koreas deklarasjon er korrekt med hensyn til hvor mye plutonium de brukte i sin første test,» lyder en oppsummering i rapporten «Atomprogrammene i India, Pakistan, Nord-Korea, Israel, Iran og Syria».

Rapporten ble publisert 23. januar 2013, snaut tre uker før Nord-Korea utførte deres tredje offisielle atomprøvesprengning 12. februar i år.

Rykter om atomtest i 2010
Nord-Korea har gjennomført tre offisielle atomprøvesprengninger i henholdsvis 2006, 2009 og 2013. Samtlige tester ble annonsert av Nord-Korea. Kippe sier det imidlertid går rykter i atomforskningsmiljøet om at Nord-Korea kan ha gjennomført en liten atomprøvesprengning i 2010, men understreker at det ikke finnes konkrete bevis som støtter opp under dette.

- Det vesentlige er at man har sett målinger av radioaktive gasser som vanskelig kan forklares som noe annet enn en liten kjernefysisk eksplosjon, men man har ikke sett noen seismiske signaler (jordskjelvmålinger) som støtter dette. Nord-Korea har heller ikke gjort noe forsøk på å skjule de tre «offisielle» testene, sier Kippe.

FNs sikkerhetsråd reagerte kraftig på atomprøvesprengningen tidligere i år og svarte med å innskjerpe sanksjonene mot landet 7. mars. Nord-Korea svarte med at de ville oppheve en ikkeangrepsavtale fra 1991 og våpenhvileavtalen som markerte slutten på Koreakrigen i 1953. Sistnevnte avtale ble opphevet 11. mars samtidig som at USA og Sør-Korea begynte en omfattende felles militærøvelse.

Siden den gang har Nord-Korea kommet med gjentatte trusler om angrep mot Sør-Korea og USA. I slutten av mars kunngjorde Nord-Korea at det nå hersker en krigstilstand mellom sør og nord. Sør-Koreas president Park Geun-hye har advart om at de vil besvare militært på enhver nordkoreansk provokasjon.

- Ny strategi i Nord-Korea
Fredsforsker Stein Tønnesson tror ikke situasjonen er så alvorlig som en får inntrykk av.

- Jeg tror ikke situasjonen er så alvorlig som vi først fryktet. Det er nå ganske tydelig at denne voldsomme krigsretorikken har sammenheng med en intern maktkamp i Nord-Korea etter nyheten om at Kim Jong-un har kastet ut statsministeren og tatt tilbake han som ble kastet ut i 2007. Dette betyr at Kim Jong-uns tante og onkel har fått festet grepet, og at de har en strategi, må vi tro, som ikke har til hensikt å framprovosere noen krig, sier Nord-Korea-ekspert og seniorforsker ved PRIO, Stein Tønnesson, til Nettavisen.

Deres strategi har tre hovedelementer. Det første elementet i strategien er å beholde og videreutvikle atomvåpnene.

- De mener nå det var feil å stanse atomanlegget i Yongbyon i 2007, så nå åpner de det igjen for å produsere mer plutonium. Og de gjør alt de kan for å overbevise USA om at de har raketter som kan treffe USA med atomvåpen, sier Tønnesson.

Økonomiske reformer
Det neste elementet, ifølge Tønnesson, er å kutte ned på utgiftene til det konvensjonelle forsvaret og heller satse på atomvåpen. Det vil kunne frigjøre ressurser og åpne opp for markedsøkonomiske reformer.

- Det blir den nye statsministerens oppgave, og det var hans oppgave også da han satt fra 2003 til 2007. Men da slo det feil, sier Tønnesson.

- Dette kan de bare gjøre om de har den tryggheten som de får ved å være en atommakt. De har jo sett hvordan det gikk med land som ikke hadde det (atomvåpen red.anm.) som Irak og han idioten Gaddafi som ga opp atomvåpenprogrammet sitt. Der har ikke Nord-Korea lyst til å havne, sier Tønnesson.

- Nord-Korea kommer ikke til å gi seg på dette. Det eneste resten av verden kan få til nå, er å få en avtale med Nord-Korea om at de ikke sprer atomteknologien til andre land. Men dette sitter langt inne for USA og andre land fordi prinsippet om at Nord-Korea ikke skal ha atomvåpen er så å si umulig å gå fra, sier han.

Tilnærming til Sør-Korea
Det tredje elementet i strategien kan ifølge Tønnesson være en tilnærming til Sør-Korea.

- De får ikke noen fredsavtale med USA. Det er helt utelukket så lenge de beholder atomvåpnene. Det de da kan håpe på er å få til et økonomisk samarbeid med Sør-Korea, og samtidig unngå altfor sterk avhengighet av Kina. Det som kan gjøre dette mulig, er at den nye sørkoreanske presidenten (Park Geun-hye) har gått aktivt inn for tilnærming under valgkampen. Hun har uttrykt ønske om å bygge tillit mellom de to koreanske statene, samtidig som hun er klar på at enhver militær provokasjon vil bli gjengjeldt, sier Tønnesson.

- Hun har latt humanitære organisasjoner i Sør-Korea gi humanitær hjelp til Nord-Korea. Det fikk de ikke lov til av hennes forgjenger. I tillegg ønsker hun på nytt å få til familiegjenforeninger mellom nord og sør.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene