TIL tross for det høye tallet på for tidlige dødsfall, går det altså riktig vei, viser en ny rapport fra EUs miljøbyrå (EEA) om luftkvalitet.

– Det er gode nyheter at luftkvaliteten forbedres takket være miljø- og klimapolitikken som føres. Men tallet på for tidlige dødsfall som følge av luftforurensning, er fortsatt altfor høyt, sier byråets direktør Hans Bruyninckx i en pressemelding.

Luftkvaliteten sjekkes ved hjelp av 4.000 målestasjoner. Forurensingen de ser på, kommer blant annet fra kjøretøy, skip, energiproduksjon, industri og forbrenningsovner.

Spesielt ille står det til i Bulgaria, Italia, Kroatia, Polen, Romania og Tsjekkia. Alle seks ligger over EUs grenseverdier for såkalt PM2,5. Dette er partikler som er mindre enn 2,5 mikrometer eller 0,0025 millimeter.

Selv om det tallene for 2020 ikke er klare ennå, er det tegn til at koronapandemien har hatt en positiv effekt. Foreløpige tall viser en nedgang på opptil 60 prosent for enkelte skadelige partikler. Dette skyldes at både transport og industri har gått på sparebluss en rekke steder mens myndighetene innførte strenge restriksjoner.

Ifølge EEA er det for tidlig å si hvilken effekt det har hatt for folks helse.

(©NTB)