Det går fram av et sammendrag av en etterretningsrapport om viruset som ble offentliggjort fredag.

De fleste etterretningskildene som har bidratt, er også enige om at viruset neppe er skapt i et laboratorium.

De amerikanske etterretningstjenestene er imidlertid delt i synet på hvor det kommer fra. Fire av tjenestene og tankesmia National Intelligence Council mener naturlig smitte fra dyr er mest sannsynlig, mens en annen av tjenestene tror det kan ha lekket fra et laboratorium.

Tre andre av de amerikanske etterretningstjenestene kommer ikke til noen klar konklusjon.

USA tror ikke kinesiske myndigheter kjente til viruset før det første utbruddet av covid-19 skjedde.

Holder tilbake info

USAs president Joe Biden mener imidlertid at Kina fortsatt holder tilbake kritisk informasjon om virusets opprinnelse.

– Kritisk informasjon om pandemiens opphav fins i Kina, men helt fra begynnelsen har myndighetene anstrengt seg for å hindre internasjonale granskere og det globale helsesamfunnet i å få tilgang til informasjonen, sier Biden i en kommentar til rapporten.

– Til denne dag fortsetter Kina å avvise oppfordringer om innsyn og holder tilbake informasjonen selv om konsekvensene av pandemien øker, sier han.

Biden gjør klart at USA sammen med allierte vil fortsette å kreve at Kina deler informasjon og samarbeider med Verdens helseorganisasjon WHO.

Tror Kina sto bak

I USA tror mange konservative at kinesiske forskere skapte viruset i et laboratorium og lot det lekke med vilje.

Daværende president Donald Trump var blant dem som anklaget Kina for å stå bak pandemien, og i hans tid produserte utenriksdepartementet et dokument som pekte på forskning på koronavirusf på laboratoriet i Wuhan, byen der viruset oppsto.

I forskningsverdenen generelt mener de fleste at viruset mest trolig kom fra dyr i det som kalles en zoonotisk overføring. Det skjer i naturen, og det er minst to tilfeller der koronavirus har utviklet seg i flaggermus og siden blitt overført til mennesker - nemlig sars1 og mers.

Kinas ambassade i Washington slo tilbake og beskyldte USA for å ha fabrikkert rapporten.

I rapporten blir det ikke nevnt hvilke etterretningstjenester som mener hva, men det ble pekt på at Verdens helseorganisasjon WHO støtte på de samme problemene med tilgang på data i Wuhan.

(©NTB)