Mens den 13 år gamle datteren ble sendt på barnehjem, ble 54 år gamle Moskaljov pågrepet i hjemlandet og deretter dømt for å ha satt den russiske hæren i vanære. Dette ble forbudt kort tid etter invasjonen av Ukraina for et drøyt år siden. Moskaljov avviser anklagen.

Han rømte fra husarrest rett før straffeutmålingen i saken og tok seg til Belarus. Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti siterer en belarusisk tjenestemann som sier Moskaljov utleveres til hjemlandet. Der venter en dom på to års fengsel.