*Nettavisen* Nyheter.

Ber USA respektere folkeretten

Utenriksdepartementet har gitt amerikanske myndigheter beskjed om at det er et absolutt krav at de internasjonale styrkene i Irak opptrer i samsvar med internasjonal humanitær rett.

Fra norsk side har vi allerede overfor amerikanske myndigheter gitt uttrykk for bekymring over de forhold som er avdekket i Abu Ghraib-fengselet i Irak, opplyser utenriksminister Jan Petersen.

- Regjeringens holdning er at folkeretten må overholdes i alle situasjoner. Vi ser svært alvorlig på de overgrepene som er avdekket i irakiske fengsler.

- Det er klart at overgrep mot fanger i Abu Ghraib-fengselet som nå er avdekket, var i strid med internasjonal rett, skriver Petersen i et svar på spørsmål fra NTB om Norge aksepterer de amerikanske avhørsmetodene.

- Vi har understreket (overfor USA) at det er et absolutt krav at de internasjonale styrkene i Irak og andre steder fullt ut opptrer i samsvar med internasjonal humanitær rett, at mulige overtredelser etterforskes og at de som måtte ha gjort seg skyldige i overtredelser, blir stilt til ansvar, skriver Petersen.

- Det er absolutt nødvendig å komme til bunns med hensyn til hva som er skjedd.

I strid med folkeretten
Utenriksministeren fastslår at overgrepene som er begått mot fangene i Abu Ghraib var i strid med folkeretten. Men samtidig tar han forbehold om det virkelig er begått overgrep som er i strid med menneskerettighetene.

- I den utstrekning det har vært begått overgrep mot fanger som har karakter av fysisk og psykisk mishandling, eller som er nedverdigende eller ydmykende, vil dette kunne være i strid med grunnleggende bestemmelser i sentrale menneskerettighetsinstrumenter som USA er bundet av, herunder FNs torturkonvensjon, skriver Petersen.

- Menneskerettigheter som beskytter mot tortur, ydmykende og nedverdigende behandling skal det ikke gjøres unntak fra, selv i væpnet konflikt. Norge ser overholdelsen av disse menneskerettighetene som uhyre viktig i alle situasjoner, påpeker utenriksministeren.

Amnesty International mener de amerikanske avhørsmetodene som er benyttet i Irak ikke bare bryter med menneskerettighetene, men er et systematisk angrep på FNs torturkonvensjon.

Venter på etterforskning
Petersen mener det er umulig på det nåværende tidspunkt å ha en klar formening om hvordan de amerikanske retningslinjene for avhørsteknikker er blitt praktisert.

- Vi legger til grunn at den igangsatte etterforskning vil avdekke alle relevante ansvarsforhold, herunder eventuelt ansvar for militære eller sivile overordnede.

- Alle personer har rett til å bli behandlet humant og med respekt. Vold, trusler om vold, nedverdigende og ydmykende behandling er forbudt. I den utstrekning det åpnes for behandling som må kunne oppfattes som inhuman, krenkende, ubehagelig eller ufordelaktig i konvensjonenes forstand, vil dette være i strid med folkeretten, fastslår Petersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.