Biden har blant annet åpnet for at amerikanere skal få mulighet til å skaffe seg en subsidiert helseforsikring midt under koronapandemien.

Biden ga også sin egen administrasjon instruks om å vurdere om andre deler av Trumps helsepolitikk bør reverseres, deriblant restriksjoner på abortrådgivning og innføring av arbeidskrav for personer med lav inntekt som omfattes av helseforsikringsordningen Medicaid.

– Det er ikke noe nytt i det vi gjør her, bortsett fra at vi gjenoppretter Affordable Care Act og Medicaid slik de var før Trump ble president, sa Biden da han signerte direktivene i Det ovale kontor.

Første skritt

Dette er bare det første del av planen til Biden, som har lovet å bygge ut tidligere president Barack Obamas helsereform slik at alle skal være dekket av ordningen.

Selv om Biden er motstander av et offentlig helsevesen slik blant annet senator Bernie Sanders har foreslått i sitt forslag «Medicare for All», er Bidens mer sentrumsorienterte tilnærming avhengig av støtte i Kongressen. Motstanden mot «Obamacare» er derimot sterk i det republikanske partiet.

Den mest konkrete effekten av Bidens direktiver er at HealthCare.gov, som håndterer salget av private helseforsikringer, blir instruert til å ta imot flere søknader om subsidiert helseforsikring, noe Donald Trumps regjering nektet å gjøre. Det er et tiltak som ikke krever godkjenning fra de folkevalgte.

Abort-organisasjoner får penger

Biden gjør også om på Trumps avgjørelse fra 2017 om på kutte amerikanske bistandspenger som brukes på organisasjoner som tilbyr eller informerer om abort.

Avgjørelsen kom dagen før den årlige «March of Life», som arrangeres av abortmotstandere og kan føre til et politisk tilbakeslag for Biden i den betente saken, bemerker nyhetsbyrået AFP.

– Det er min regjerings politikk å støtte kvinner og jenters seksuelle og reproduktive helse og rettene i USA samt globalt, heter det i ordren som Biden signerte. Det er del av den større pakken med helserelaterte tiltak.

Restriksjonene på abortrelatert bistand «undergraver USAs innsats for å fremme likestilling globalt ved å begrense vår evne til å støtte kvinners helse og programmer som forhindrer og retter seg mot på kjønnsbasert vold», står det i direktivet.

Biden har også beordret en gjennomgang av regler under Trumps styre som kuttet statlig støtte til familieplanleggingskontoret i USA som henviser kvinner til abortklinikker.

(©NTB)